Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 8 din 27.01.2010.PDF 2.29 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 7 din 27.01.2020.PDF 1.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 6 din 27.01.2020.PDF 113.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 5 din 27.01.2020.PDF 77.22 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 4 din 27.01.2020.PDF 100 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 3 din 27.01.2020.PDF 123.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 2 din 27.01.2020.PDF 756.77 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 1 din 27.01.2020.PDF 177.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 58 din 18 decembrie 2020 nominalizarea reprezentații Consiliului local in consiliul de administrație și in comisiile pt evaluare și asigurarea calității al unității de invățămănt din comuna Bățani.pdf 106.74 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 57 din 18 decembrie 2020 stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.pdf 2.24 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 56 din 18 decembrie 2020 Plan de acțini munca in folosul comunității beneficar de ajutor social.pdf 701.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 55 din 18 dece 2020 rectificare buget.pdf 693.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 35 din 23,06,2020 modificarea HCL nr. 31 din 2020.pdf 104.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 34 din 23,06,2020 modificarea HCL nr. 29 din 2020.pdf 182.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 33 din 23,06,2020 initierea demersurilor pentru cumpărare imobil situat in Bățanii Mari nr.477.pdf 398.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 32 din 23,06,2020 rectificare buget.pdf 2.36 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31 din 11.05.2020 aprobarea regulamentului de pășunat.pdf 517.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 29 din 11.05.2020 declarare obiect interes public investiția Construire bazin de apă și Statia de epurare ..pdf 103.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 28 din 11.05.2020 rectificare buget.pdf 1.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 27 din 11.05.2020 alegerea președintelui de ședință.pdf 76.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26 din 15 aprilie 2020 modificarea HCL nr. 52 din 2019.pdf 153.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 25 din 15 aprilie 2020 modificarea HCL nr. 19 din 2020.pdf 131.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 24 din 15 aprilie 2020 modificarea HCL nr. 15 din 24 martie 2020.pdf 126.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 23 din 15 aprilie 2020 acord de principiu pt inceperea demersurilor in vederea contract[rii unui finan'[ri rambursabile.pdf 132.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 22 din 15 aprilie 2020 aprobarea nivelul contributiei la sustinerea serviciilor sociale acordat de DGASPC.pdf 356.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 21 din 15 aprilie 2020 modificarea programului de investitii.pdf 1.22 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13 din 18.02.2020 modificarea HCL 54 din 11.12.2019.PDF 159.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12 din 18.02.2020 modificarea HCL nr. 3 din 27.01.2020.PDF 274.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11 din 18.02.2020 stabilirea salariilor din cadr. fam ocup.administratie.PDF 355.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.10 din 18.02.2020 aprobare buget 2020.PDF 3.55 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 din 18.02.2020 alegerea presed de sedinta.PDF 66.68 KB
An Adobe Acrobat file HCL 20 din 24 martie 2020 privind modificarea HCL nr. 52 din 2019.pdf 238.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL 19 din 24 martie 2020 privind aprobarea constului de executie al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2019.pdf 386.75 KB
An Adobe Acrobat file HCL 18 din 24 martie 2020 aprobarea bugetului de venit si de cheltuieli al SC Constructorul Bățani SRL.pdf 405.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL 17 din 24 martie 2020 privind rectificarea bugetului general al comunei Bățani.pdf 2.08 MB
An Adobe Acrobat file HCL 16 din 24 martie 2020 privind reorganizarea SVSU al comunei Bățani.pdf 1.91 MB
An Adobe Acrobat file HCL 15 din 24 martie 2020 privind propunerea de avluare a performantelor profesionale ale secretarului general UAT Bățani.pdf 141.39 KB
An Adobe Acrobat file HCL 14 din 24 martie 2020 privind revocarea HCL 4 din 2020.pdf 132.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 46 din 9,09,2020 modificarea HCL. nr. 39 din 31,07,2020.pdf 129.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 45 din 9,09,2020 modificarea HCL nr 37 din 31,07,2020.pdf 104.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 44 din 9,09,2020 aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2019.pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 43 din 9,09,2020 privind rectificarea bugetului local.pdf 3.01 MB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 42 din 19,08,2020 aprobarea rectificării buget local.pdf 3.04 MB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 41 din 19,08,2020 aprobarea devizului general estimat aferent investiției Extindere și modernizare drumuri de interes local.pdf 1.64 MB
An Adobe Acrobat file HCL. nr. 40 din 19,08,2020 alegerea președintelui de ședință.pdf 100.24 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 54 din 23 noi 2020 volumul de masă lemnoasă care urmează a se exploata și valorifica din fondul forestier partida 535 și 570,.pdf 117.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 53 din 23 noi 2020 aprobare PUZ -Stație de epurare și PUZ -Bazin de apă.pdf 1.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL. 52 din 23 noi 2020 cont executie la data 30,09,2020.pdf 2.17 MB
An Adobe Acrobat file HCL. 51 din 23 noi 2020 rectificare buget.pdf 3.55 MB
An Adobe Acrobat file HCL. 50 din 16 noi 2020 alegerea viceprimarului comunei Bățani.pdf 100.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 49 din 16 noi 2020 organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bățani.pdf 124.61 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 48 din 16noi 2020 alegerea președintelui de ședință.pdf 79.19 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 47 din 16 septembrie 2020 aprobarea devizului general final la investiția Scoala Herculian.pdf 373.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 39 din 31 iulie 2020 aprobarea a unor facilități la plata impozitului pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri in anul 2020pentru activități intrerupte pe perioada stării de urgență.pdf 604.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 38 din 31 iulie 2020 aprobare act aditional 1 la acord de asociere intre com Bățani, județul Covasna ,comunele Aita Mare, Belin, Brăduți, Vărghiși și ISU Covasna.pdf 383.24 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 37 din 31 iulie 2020 aprobarea achiziționării unui teren cu construcții.pdf 702.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 36 din 31 iulie 2020 exploatare și valorificare a volumului masă lemnoasă.pdf 699.21 KB

Search

Language