Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL nr. 1 din 26.01.2021 alegerea președintele de ședință.pdf 74.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2 din 26.01.2021 aprobarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022.pdf 157.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 3 din 26.01.2021 program de audiență ale consilierilor local in anul 2021.pdf 353.94 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4 din 26.01.2021 nominalizarea comisia de evaluare a performanțelor individual al secretarului general.pdf 95.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5 din 26.01.2021 aprobarea numărului asistenților personal lăngă o pers cu handicap grav.pdf 86.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 6 din 26.01.2021 actualizarea indicatorilor tehn ec., deviz general și coofinanțare proiect aferent investiției Reabilitarea DC 44.pdf 2.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 7 din 26.01.2021 Modificarea HCL nr.5 din 2017 actualizare deviz general aferent investiției Alimentare cu apă potabilă canalizare a localităților Bățanii Mari și Bățanii Mici.pdf 631.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 8 din 26.01.2021 aprobarea proiect Act adițional nr. 5 la Contract nr. 128 din 2017 incheiat intre Consiliul Judetean Cv si SC ECO BIHOR SRL.pdf 420.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 din 26.01.2021 modificarea completarea contractului de delegare nr. 4 din 2009 incheiat intre ADI. ECO SEPSI și SC TEGA SA.pdf 240.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 10 din 26.01.2021 modificare HCL nr. 57 din 2020.pdf 87.71 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 11 din 26 februarie 2021 privind revocarea HCL. 57 din 2020.pdf 87.29 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 12 din 26 februarie 2021 privind modificarea HCL nr.57 din 18,12,2020.pdf 2.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 din 26 februarie 2021 privind modificarea HCL nr. 3 din 2021.pdf 214.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 14 din 26 februarie 2021 privind instituirea taxei speciale de salubritate.pdf 558.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 15 din 26 februarie 2021 privind insușirea și aprobarea documentației cu propunere de actualizare și dezlipirie a unui teren situat in Ozunca Băi.pdf 2.3 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 16 din 30 martie 2021 privind mandatatrea reprezentantului in ADI AQUACOV.PDF 124.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17 din 30 martie 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe anul 2020.PDF 85.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18 din 30 martie 2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului anual al SC Constructorul Batani SRL.PDF 84.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 19 din 30 martie 2021 privind aprobarea incheierii a unui contract de reprezentare cu un avocat.PDF 120.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 20 din 20 aprilie 2021 alegerea președintelui de ședință.pdf 1.09 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 21 din 20 apr 2021 aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2021.pdf 5.62 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 22 din 20 apr 2021 aprobarea bugetului de venit și cheltuieli al SC Constructorul Bățani SRL.pdf 407.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 23 din 20 apr 2021 , modificarea HCL nr. 57 din 18,12,2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.pdf 144.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 24 din 20 apr 2021 , modificarea HCL nr. 15 din 2021 insușirea și aprobarea documentației cu propunere de actualizare și dezlipire a unui teren din Ozunca Băi.pdf 153.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 25 din 31 mai 2021 privind insușirea raportului primarului privind situația gestionării bunurilor comunei in anul 2020.pdf 74.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26 din 31 mai 2021 privind insușirea raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei in anul 2020.pdf 72.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 27 din 31 mai 2021 privind aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás.pdf 659.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 28 din 31 mai 2021 privind aprobarea participării Comunei Băţani la „Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021-2024.pdf 330.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 29 din 31 mai 2021 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii cu obiectul îndepărtarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică.pdf 414.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 30 din 25 iunie 2021 rectificarea bugetului de venit si cheltuieli al comunei Bățani.pdf 6.99 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 31 din 25 iunie 2021 reglementarea situației juridice a construcției Garaj pentru autospeciale de intervenție prim ajutor și descarcerare in or Baraolt..pdf 1.61 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 32 din 25 iunie 2021 aprobarea aderării comunei Bățanila inființarea ADI ERD Audit.pdf 18.66 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 33 din 25 iunie 2021 nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei care vor distribui produse raționalizate către populație la mobilizare sau război.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 34 din 28 iulie 2021 alegerea președintelui de ședință.pdf 881.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 35 din 28 iulie 2021 aprobarea aderării comunei la ADI Ciomad-Balvanyos.pdf 1.91 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 36 din 28 iulie 2021 privind modificarea Contractului de delegare nr.4 din 2009 incheiat intre ADI ECO SEPSI și SC TEGA SA.pdf 1.3 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 37 din 30 aug 2021 privind aprobarea contului de execuție la sfărșitul semestrului I din anul 2021.pdf 22.26 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 38 din 30 aug 2021 Regulament privind circulația proiectelor de hotărări care se adoptă Cons Loc Bățani.pdf 17.79 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 39 din 21 septembrie 2021 Rectificarea bugetului de venit și cheltuieli al comunei Bățani.pdf 2.66 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 40 din 16 octombrie 2021 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 41 din 16 octombrie 2021 privind ajustarea prețului Contractului de execuție nr. 1525-215 din 30,04,2020.pdf 8.99 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 42 din 16 octombrie 2021 privind ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 3709-295 din 17,07,2017.pdf 9.56 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 43 din 16 octombrie 2021 privind validarea modificărilor aduse bugetului local prin Dispoziția primarului nr. 201 din 28,09,2021.pdf 3.92 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 44 din 4 noi 2021 aprobarea participării comuna Bățani la Program național Anghel Saligny.pdf 9.72 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 45 din 4 noiembrie 2021 privind nominalizarea reprezentanților Cons Loc in comisiile de administrație și in comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității al unităților de invățămănt din comuna Bățani.pdf 1.41 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 46 din 4 noiembrie 2021 privind desemnarea unui reprezentant al cons loc.care va face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazial.pdf 1.41 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 47 din 25 noiembrie 2021 privind modificarea Contractului de delegare nr.4 din 2009 inceheit intre ADI ECO SEPSI éi SC TEGA SA.pdf 6.46 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 48 din 25 noiembrie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deseurilor jud CV + Anexa la HCL 48 din 25 noi 2021.pdf 2.47 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 52 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri.pdf 13.83 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 53 din 17 decembrie 2021 privind darea in folosință gratuita 2,77� din imobil CF 26017 pt. ISU Covasna Substații de urgență Baraolt.pdf 7.14 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 54 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pt anul 2022 la nivelul comunei Bățani.pdf 27.06 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 55 din 17 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului de venit și cheltuieli al comunei Bățani.pdf 20.28 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 56 din 23 decembrie 2021 privind constatarea incetării de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local prin demisia d-lui consilier Ola-Mate Istvan.pdf 1.84 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 57 din 23 decembrie 2021 rectificarea bugetului local al comunei Bățani pe anul 2021.pdf 17.33 MB

Search

Language