Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL nr. 27 din 22 iunie 2022 privind aprobarea cuantumul cotizațiilor anuale pe anul 2022 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitarein care comuna Bățani are calitate de asociat.pdf 462.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26 din 22 iunie 2022 privind rectificarea bugetului general al comunei Bățani.pdf 1.17 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 25 din 26 mai 2022 privind insușirea raportului primarului comunei, privind gestionării bunurilor domeniului public și privat al UAT Bățani pe anul 2021.pdf 2.78 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 24 din 26 mai 2022 privind insușirea raportului primarului comunei privind starea economică, socială și de mediu a comunei Bățani pe anul 2021.pdf 5.98 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 23 din 26 mai 2022 privind acordarea a unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Bățani in AGA a Asociatiei de Dezvoltare a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV).pdf 371.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 22 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Bățani.pdf 4.51 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 21 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea PUZ -Zona de agrement- pe terenul inscris in CF nr. 23151-Bățani.pdf 17.69 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 20 din 29 aprilie 2022 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 19 din 21 martie 2022 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului din aparatul de specialitate a primarului comunei Bățani.pdf 164.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18 din 21 martie 2022 privind aprobarea actului adițional la Contractul de execuție de lucrări nr. 1815 din 31,03,2017 incheiat cu SC Copnstructorul Bățani SRL.pdf 195.04 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17 din 21 martie 2022 privind aprobarea bugetului SC Constructorul BBățani SRL pe anul 2022.pdf 404.47 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 16 din 21 martie 2022 privind apriobarea contului de executie al bugetului SC Constructorul B['ani SRL pe anul 2021.pdf 674.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 15 din 21 martie 2022 privind rectificarea bugetului local 2022.pdf 540.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 14 din 9.02.2022 privind aprobarea nivelulul contribuției Consiliului Local Bățani la susținerea serviciilor sociale in cadrul DGASPC Covasna.pdf 3.18 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 din 9.02.2022 privind aprobarea actului adițional la convenția incheiată cu Fundația Creștină DIAKONIA.pdf 1.97 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 12 din 9.02.2022 privind modificarea HCL nr. 44 din 4.11.2021 -proiect PNI Anghel Saligny.pdf 10.3 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 11 din 9.02.2022 privind aprobarea unui studiu precum și mandatarea reprezentantului comunei in AGA al ADI AQUACOV.pdf 44.34 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 10 din 9.02.2022 privind aprobarea bugetului local general de venit și cheltuieli pe anul 2022.pdf 44.46 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 din 9.02.2022 privind aprobarea contului de execuție la sfărșitul anului 2021.pdf 46.53 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 8 din 28.01.2022 privind desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale indivduale ale secretarului general UAT Bățani.pdf 1.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 7 din 28.01.2022 privind validarea Dispoziției nr. 1 din 2022 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2021.pdf 1.38 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 6 din 28.01.2022 privind aprobarea numărul asistenților personali angajați lănă o persoană cu handicap grav in anul 2022.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5 din 28.01.2022 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoane majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social..pdf 8.24 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4 din 28.01.2022 privind aprobarea rețeleor școlare din comuna Bățani pentru anul școlar 2022-2023.pdf 1.76 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 3 din 28.01.2022 privind programul audiențelor acordate de către consilierii locali și organizarea întălnirilor cu cetățenii in anul 2022.pdf 3.48 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2 din 28.01.2022 privind modificarea HCL nr. 49 din 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.pdf 1.27 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 1 din 28.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 1002.06 KB

Search

Language