Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. Data Titlul dispoziției
  2020  
1 15/01/2020 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent III superior  la Compartimentul financiar, achiziţii publice, contabilitate, impozite şi taxe  în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Băţani
 2 17/01/2020 Invitarea consiliul local la ședință ordinară din luna ianuarie 2020
 3 21/01/2020 Modificarea Dispozițiilor nr. 276 și 277 din anul 2019 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale conform Legii nr. 284/2015
21/01/2020 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea POAD aprobat prin HG nr. 784/2018
 5 21/01/2020 Aprobarea listelor inițiale in vederea distribuirii produselor către destinatarii final in cadrul POAD 
 6 31/01/2020 Constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Bățani
 7 31/01/2020 Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Lingurar Aurelia 
 8 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-lui Andor Robert
 9 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Banfi Izabella-Erika  
10  31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Varga Annamaria 
11 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Kristof Izabella Jacinta
12   31/01/2020 Modificarea componenței familei d-lui Andor Tibor incepand cu luna februarie 2020 beneficiar ASF 
13 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru 17  familii
14 31/01/2020  Incetarea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 acordat pentru 10 familii
15  31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Veres Hajnal Melinda
16  31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru primarul comunei 
17 31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru viceprimarul comunei 
18  31/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul propriu al primarului aparținănd familiei ocupațională sănătate  
19  31/01/2020 Stabilirea dpetului la ajutor social, ajutor de incălzire a locuinței pentru familia d-nei Fazakas Julianna incepănd cu luna februarie 2020
20  03/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social, ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Otvos Renata Ilona , incepănd cu luna februarie 2020
21  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Orvos Elemer incepand cu luna februarie 2020
22  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Balazs Marius incepand cu luna februarie 2020
23  03/02/2020  Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Gunea Valentin incepand cu luna februarie 2020
24  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Fațan Dorina incepand cu luna februarie 2020
25  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Vekony Andras  incepand cu luna februarie 2020
26  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Olah Erika incepand cu luna februarie 2020
27  03/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor social , ajutor pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Tincu Ilona incepanănd cu luna februarie 2020 
28 04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Kalanyos Rodica incepanănd cu luna februarie 2020 
29  04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Lingurar Alina incepanănd cu luna februarie 2020 
30  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incălzire a locuinței pentru  d-l Otvos Pal
31  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incalzire a locuinței pentru persoana singură Budrea Nicolae
 32 07/02/2020 Incetare drept ajutor social si ajutor de incalzire a locuinței acordat pentru persoana singură Kozak David incepand cu luna februarie 2020
33  12/02/2020 Invitarea consiliului local la sedință ordinară din luna februarie 2020
34  12/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Antal Szabolcs
35  13/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social și ajutorul de incălzire a locuinței acordat pentru familia d-lui Otvos Sandor 
36  26/02/2020 Stabilirea salariilor lunare pentru personalul din aparatul proprie al primarului din familia ocupațională administrație 
37 26/02/2020 Acordarea indemnazițatiei de hrană pentru personalul din aparatul propriu al primarului 
38  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei  pentru familia d-nei Bodi Gizella incepand cu luna martie 2020
39  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Dumitru Julianna incepănd cu luna martie 2020
40  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Kalanyos Izabella incepănd cu luna martie 2020 
41  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de susținerea familiei pentru familia d-nei Borzos Mirela incepănd cu luna martie 2020
42 26/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Lingurar Mirela incepănd cu luna martie 2020
43 26/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Borzos Anna incepănd cu luna martie 2020
44 27/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru familia numitei Borzos Anna
45 02/03/2020 Numirea d-nei Păștină Ghergu Edit in funcția publică de execuție referent III superior 
46 02/03/2020 Aprobarea acordării indemnizației de handicap lunar pentru persoana cu handicap grav Bogyor Bela incepănd cu luna martie 2020
47 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Lazar Laszlo incepănd cu luna martie 2020
48 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Dima Ibolya  incepănd cu luna martie 2020
49 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Raduly Mihaly incepănd cu luna martie 2020
50 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru  familia d-nei Borzos Vilma Gyongyi incepănd cu luna martie 2020
51 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Lingurar Anna-Maria  incepănd cu luna martie 2020
52 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Drăgan Livia  incepănd cu luna martie 2020
53 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Kalanyos Abel Gyorgy  incepănd cu luna martie 2020
54 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Tunde   incepănd cu luna martie 2020 
55  04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Iboly incepănd cu luna martie 2020
56 04/03/2020 Modificarea componeței familiei d-nei Kenyeres Judit beneficiar de ajutor social și ajutorului de incălzire a locuinței incepănd cu luna martie 2020
57 04/03/2020  Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Budrea Virgil incepănd cu luna martie 2020
58 04/03/2020 Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Csillag Andras incepănd cu luna martie 2020
59  04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutorului de incalzire a locuintei stabiliit pentru familia d-nei Nagy Veronka incepand cu luna martie 2020
60 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG acordat pt d-ul Gecse Sandor decedat , incepand cu luna martie 2020 
61 04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Otvos Gabor incepand cu luna martie 2020
62 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG , ASF și recuperarea ajutorului de incalzire a locuinței acordat pt. d- nei Lingurar Narcisa Rodica incepand cu luna martie 2020
63 12/03/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna martie 2020
64 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-nei Barta Eva Zsuzsa incepand cu luna aprilie 2020
65 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-Gunea Valentin  incepand cu luna aprilie 2020
66 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-lui Vekony Andrei incepand cu luna aprilie 2020
67 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG,  pentru familia d-lui Kalanyos Alexandru  incepand cu luna aprilie 2020
68 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Covaci Livia Corina incepănd cu luna aprilie 2020
69 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG, ASF  acordat pentru familia d-Dima Andras incepănd cu luna aprilie 2020
70 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Kalanyos Zelma  incepănd cu luna aprilie 2020 
71 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-lui Csillag Peter incepand cu luna aprilie 2020
72 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-nei Kalanyos Reveca incepand cu luna aprilie 2020
73 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kenyeres Judit incepand cu luna aprilie 2020
74 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kalanyos Zengo incepand cu luna aprilie 2020 
75 26/03/2020 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia d-nei Csiszer Ibolya incepănd cu luna aprilie 2020
76 27/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Bencze Renata incepand cu luna aprilie 2020
77 27/03/2020 incetarea acordării indemnizatiei de handicap pentru d-na Bardocz Paraschiva, decedatat , incepănd cu luna aprilie 2020
78 09/04/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna aprilie 2020
79 14/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d- lui Subțire Adama incepand cu luna mai 2020
80 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Iboly incepand cu luna mai 2020 
81 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Tunde  incepand cu luna mai 2020
82 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG pentru familia d-nei Otvos Imre incepand cu luna mai 2020
 83 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-nei CSILLAG ANNAMARIA incepand cu luna mai 2020
 84  27/04/2020 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-lui SZASZ NICA TIBOR incepand cu luna mai 2020
 85  27/04/2020  Stabilire drept VMG pt familia d-nei Pusztai Piroska incepănd cu luna mai 2020
 86 27/04/2020 Modificare drept VMG+ASF stabilit pt familia d-nei Subtire Erzsebet incepand cu luna mai 2020
 87 27/04/2020 Modificare drept VMG menținere drept ASF stabilit pentru familia d-nei Otvos Monica incepand cu luna mai 2020
 88 27/04/2020 Incetare drept VMG acordat pt.persoana singura Radui Mihaly incepand cu luna mai 2020
 89 04/05/2020 Acordare indemnizatie de handicap pt. d-ul Peto Geza incepand cu luna mai 2020
90  11/05/2020 Invitarea consiliului local la sedință ordinară pentru luna mai 2020
 91 25/05/2020 Constituirea comisiei comunală Bățani pt. recensămăntul general agricol runda 2020
 92 25/05/2020 Constituirea comisiei comunală Bățani pt recensămntul populației și locuințelor din anul 2021
 93 28/05/2020 Modificarea dreptului la ASF acordat pt familia d-nei Olariu Kinga incepănd cu luna iunie 2020
 94 29/05/2020 Stabilirea drept ASF+VMG pt familia d-nei Olah Erika incepănd cu luna iunie 2020
 95 29/05/2020 Stabilire drept VMG și menținere drept ASF acordat pt familia d-nei Szasz Nica Katalin incepănd cu luna iunie 2020
 96 29/05/2020  Stabilire drept VMG pt persoana singură Tamas Matild incepănd cu luna iunie 2020
 97 29/05/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-na Otvos Ilona Renata incepănd cu luna iunie 2020
 98  29/05/2020 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt familia d-nei Barabas Hajnal incepănd cu luna iunie 2020
 99 29/05/2020 Modificarea drept VMG acordat pt.  familia d-nei Lapadat Elena incepănd cu luna iunie 2020
100 29/05/2020 Schimbare titular modificare cuantum la drept VMG acordat pt familia d-nei Savu Daniela incepănd cu luna iunie 2020
101  29/05/2020  Modificare drept VMG acordat pentru familia d-nei Sandor Emese incepănd cu luna iunie 2020
102  29/05/2020 Modificare drept VMG și mentinere drept ASF acordat pt familia d-nei Szasz Nica Imola incepănd cu luna iunie 2020
103  03/06/2020 Aprobarea listelor in vederea distribuirii măștilor de protecție și procedura de distribuirea măștilor de protecție (pandemie)
104  03/06/2020 Incetarea de drept a raportului de serviciu a d-lui Veres Janos -decedat
105  03/06/2020 Incetarea dreptului la ASF acordat pt familia  d-nei Szasz Nica Timea incepănd cu luna iunie 2020
106  16/06/2020  Invitarea consiliul local la ședință ordinară din luna iunie 2020
107 29/06/2020 Stabilirea dreptului la VMG pt familia d-nei Otvos Hajnal incepănd cu luna iulie 2020
108  29/06/2020 Stabilire dreptului la  VMG pt. familia d-nei Subtire Virag incepănd cu luna iulie 2020
109  29/06/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pt familia d-lui Varga Pal incepănd cu luna iulie 2020
110  29/06/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pt. familia d-nei Ruzsa Monika incepănd cu luna iulie 2020
111  29/06/2020 Modificarea drept VMG și menținere ASF acordat pentru familia d- Lingurar Maria incepănd cu luna iulie 2020
112 29/06/2020 Modificarea drept VMG acordat pentru familia d-nei Lingurar Ana incepănd cu luna iulie 2020
113  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pentru familia d-nei Fazakas Julianna incepănd cu luna iulie 2020
114  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-lui Otvos Imre incepănd cu luna iulie 2020
115  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-nei Bodor Kari incepănd cu luna iulie 2020
116  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt persoana singura Antal Andras incepănd cu luna iulie 2020
117  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-lui Szasz Nica Szilveszter Norbert incepănd cu luna iulie 2020
118  29/06/2020 Incetare drept VMG+ASF acordat pentru familia d-lui Szasz Nica Tibor incepănd cu luna iulie 2020
119  29/06/2020 Incetare drept VMG + ASF acordat pt familia d-nei Otvos Csilla incepănd cu luna iulie 2020
120  29/06/2020 Numirea comisiei de negociere pt. cumpărarea in proprietatea publică a comunei Bățani , imobilul situat in localitatea Bățanii Mari nr. 477
121  29/06/2020 Modificarea drept ASF acordat pt familia d-nei Esztojka Melinda incepănd cu luna iulie 2020
122  29/06/2020 Modificarea dreptului ASF acordat pt familia d-lui Kalanyos Andrei incepănd cu luna iulie 2020 
123 29/06/2020 Stabilire drept ASF pt familia d-nei Budi Judit incepănd cu luna iulie 2020
124 29/06/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Kalanyos Mihaly domiciliat in Herculian nr. 346
125  08/07/2020 Numirea d-nei Boer Annamaria in calitate de curator special pe seama minorului Benedek Endre pt reprezentarea minorului in fața notarului la succesiune după tată
126  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt minorei Tincu Lenuța Antonia cu domiciliul in Herculian nr. 371 
127  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. Otvos Marta Elena cu domiciliul in Aita Seaca nr. 280
128  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorei Otvos Gabriella cu domiciliul in Herculian nr. 391
129 17/07/2020 Invitarea Consiliul Local la ședință ordinară luna Iulie 2020
130 23/07/2020 Actualizarea comisiei de monitorizare responsabilă cu implementare SIM la nivelul aparatului de specialitate a primarului comunei Bățani
131 23/07/2020

Aprobarea procedurilor de sistem SCIM la nivelul aparatului de specialitate a primarului comunei Bățani

 132 23/07/2020 Desemnarea consilierului etic și stabilirea atribuților consilierului etic
 133 23/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. compilul Vasvări Lajos cu domiciliul in Bățanii Mari nr. 453
 134 28/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. compilul Antal Attila-Csabacu domiciliul in Bățanii Mari nr. 20
135 29/07/2020 Atorizarea vănzării autoturism Opel de minorul Benedek Endre și numirea curatorului special in acest sens
136 29/07/2020 Aprobarea listei suplimentară cuprinzănd beneficiarii de pachete de igienă tranșa II - POAD
137 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Kalanyos Daniel
 138 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Gal Imola Maria
139 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Otvos Ilona Renata
140 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Korodi Szilvia
141 03/08/2020 Incetarea acordării indemnizației de handicap pentru Bogyor Bela
142 03/08/2020 Stabilirea drept VMG pt familia numitei Gecse Iren Emese
143 03/08/2020 Stabilirea drept VMG pt familia numitului Ciocio Adam
144 03/08/2020 Stabilirea drept VMG+ ASF  pt familia numitei Csiszer Ibolya
145 03/08/2020 Modificare drept ASF + VMG acordat pentru familia numitului Kalanyos Busuioc
146 03/08/2020 Stabilirea drept VMG+ ASF  pt familia numitei Veres Hajnal Melinda
147 03/08/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Bodor Kati
148 03/08/2020 Modificare drept  VMG acordat pentru familia numitei Olaroiu Berta
149 03/08/2020  Incetare drept VMG acordat pentru Dima Jozsef
150 03/08/2020 Incetare drept VMG + ASF  acordat pentru Subtire Darius Raul
151 03/08/2020 Incetare drept VMG + ASF  acordat pentru Dragan Livia
152 03/08/2020 Aprobarea listei pt acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde in cadrul POAD
153 07/08/2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de Circumscripție nr. 9 Bățani
154 13/08/2020 Invitarea consiliulul local la ședință ordinară
155 24/08/2020 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea programului pentru spriojinirea categoriilor de persoane cele mai defavorabilizate
156 24/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Lingurar Avram
157 24/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Lingurar Stefan Cosmin
158 25/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Otvos Andrea
159 26/08/2020 Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile locale din anul 2020
160 26/08/2020 Acordarea vocvherelor de vacanță pe anul 2020 pentru personalul din aparatul proprie al primarului comunei Bățani
161 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Dobai Anna
162 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Virag Monika
163 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Boros Ana
164 27/08/2020 Incetarea dreptului la ASF acordat pentru familia numitului Gecse Attila
165 01/09/2020 Acordarea indemnizatiei lunară de handicap d-lui Gecse Aron
166 01/09/2020 Incetarea dreptului la indemnizatia lunară de handicap acordat pentru reprezentantul legal al minorului Zsigmond Boglarka
167 01/09/2020 Incetarea dreptului la indemnizatia lunară de handicap acordat pentru reprezentantul legal al minorului Andor Melinda
168 01/09/2020 Angajarea d-nei Zsigmond Tunde in funcția de asistent personal lăngă persoana cu handicap- minor Zsigmond Boglarka
169 01/09/2020 Angajarea d-nei Otvos Melinda  in funcția de asistent personal lăngă persoana cu handicap- minor Andor Melinda
170 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Sinka Gyorgy
171 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Lingurar Rodica
172 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Ruzsa Kinga
173 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Savu Angela Maria
174 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Morar Constantin
175 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Subtire Adam
176 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Csillag Attila
177 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Otvos Ileana
178 02/09/2020 Modificare drept VMG + ASF  acordat pentru Lingurar Catalin
179 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Kozak Levente
180 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Bako Ilona
181 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Lingurar Pamela
182 02/09/2020 Aprobarea modalităților de identificare si verificarea destinatarilor final in vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
183 02/09/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna sept 2020
184 11/09/2020 Invitarea Consiliului local la ședință extraordinară din luna septembrie 2020
185 14/09/2020 Aprobarea listei destinatarilor finali in vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
186 23/09/2020 Desemnarea personalului tehnic in cele patru secții de votare din comuna Bățani organizat la alegerile locale din anul 2020
187 29/09/2020 Rectificarea bugetului - sume defalcate din TVA repartizat prin HGR nr. 758/2020
188 02/10/2020  Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Pusztai Szilvia
189 02/10/2020   Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Veres Anna Maria
190 02/10/2020   Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num.  Boer Annamaria
191 02/10/2020  Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Szasz Nika Cintia Ramona
192 02/10/2020   Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num. Balazs Zsuzsa
193 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Daczo Tibor
194 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Fățan Dorina
195 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Racolța Gheorghe
196 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Borzos Elena
197 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG + ASF pentru familia num Szasz Nika Tibor
198 02/10/2020 Modificarea componentei familiei al beneficiarului ASF+VMG Kalanyos Andrei
199 02/10/2020 Modificarea cuantumului VMG mentinere ASF acordat pentru familia num,. Drăgan Sofia Natalia
200 02/10/2020 Modificarea cuantumului VMG + ASF acordat pentru familia num.  Lingurar Loredana Gabriela
     
   2021  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language