Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. Data Titlul dispoziției
1 15/01/2020 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent III superior  la Compartimentul financiar, achiziţii publice, contabilitate, impozite şi taxe  în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Băţani
 2 17/01/2020 Invitarea consiliul local la ședință ordinară din luna ianuarie 2020
 3 21/01/2020 Modificarea Dispozițiilor nr. 276 și 277 din anul 2019 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale conform Legii nr. 284/2015
21/01/2020 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea POAD aprobat prin HG nr. 784/2018
 5 21/01/2020 Aprobarea listelor inițiale in vederea distribuirii produselor către destinatarii final in cadrul POAD 
 6 31/01/2020 Constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Bățani
 7 31/01/2020 Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Lingurar Aurelia 
 8 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-lui Andor Robert
 9 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Banfi Izabella-Erika  
10  31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Varga Annamaria 
11 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Kristof Izabella Jacinta
12   31/01/2020 Modificarea componenței familei d-lui Andor Tibor incepand cu luna februarie 2020 beneficiar ASF 
13 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru 17  familii
14 31/01/2020  Incetarea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 acordat pentru 10 familii
15  31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Veres Hajnal Melinda
16  31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru primarul comunei 
17 31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru viceprimarul comunei 
18  31/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul propriu al primarului aparținănd familiei ocupațională sănătate  
19  31/01/2020 Stabilirea dpetului la ajutor social, ajutor de incălzire a locuinței pentru familia d-nei Fazakas Julianna incepănd cu luna februarie 2020
20  03/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social, ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Otvos Renata Ilona , incepănd cu luna februarie 2020
21  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Orvos Elemer incepand cu luna februarie 2020
22  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Balazs Marius incepand cu luna februarie 2020
23  03/02/2020  Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Gunea Valentin incepand cu luna februarie 2020
24  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Fațan Dorina incepand cu luna februarie 2020
25  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Vekony Andras  incepand cu luna februarie 2020
26  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Olah Erika incepand cu luna februarie 2020
27  03/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor social , ajutor pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Tincu Ilona incepanănd cu luna februarie 2020 
28 04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Kalanyos Rodica incepanănd cu luna februarie 2020 
29  04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Lingurar Alina incepanănd cu luna februarie 2020 
30  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incălzire a locuinței pentru  d-l Otvos Pal
31  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incalzire a locuinței pentru persoana singură Budrea Nicolae
 32 07/02/2020 Incetare drept ajutor social si ajutor de incalzire a locuinței acordat pentru persoana singură Kozak David incepand cu luna februarie 2020
33  12/02/2020 Invitarea consiliului local la sedință ordinară din luna februarie 2020
34  12/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Antal Szabolcs
35  13/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social și ajutorul de incălzire a locuinței acordat pentru familia d-lui Otvos Sandor 
36  26/02/2020 Stabilirea salariilor lunare pentru personalul din aparatul proprie al primarului din familia ocupațională administrație 
37 26/02/2020 Acordarea indemnazițatiei de hrană pentru personalul din aparatul propriu al primarului 
38  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei  pentru familia d-nei Bodi Gizella incepand cu luna martie 2020
39  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Dumitru Julianna incepănd cu luna martie 2020
40  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Kalanyos Izabella incepănd cu luna martie 2020 
41  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de susținerea familiei pentru familia d-nei Borzos Mirela incepănd cu luna martie 2020
42 26/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Lingurar Mirela incepănd cu luna martie 2020
43 26/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Borzos Anna incepănd cu luna martie 2020
44 27/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru familia numitei Borzos Anna
45 02/03/2020 Numirea d-nei Păștină Ghergu Edit in funcția publică de execuție referent III superior 
46 02/03/2020 Aprobarea acordării indemnizației de handicap lunar pentru persoana cu handicap grav Bogyor Bela incepănd cu luna martie 2020
47 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Lazar Laszlo incepănd cu luna martie 2020
48 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Dima Ibolya  incepănd cu luna martie 2020
49 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Raduly Mihaly incepănd cu luna martie 2020
50 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru  familia d-nei Borzos Vilma Gyongyi incepănd cu luna martie 2020
51 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Lingurar Anna-Maria  incepănd cu luna martie 2020
52 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Drăgan Livia  incepănd cu luna martie 2020
53 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Kalanyos Abel Gyorgy  incepănd cu luna martie 2020
54 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Tunde   incepănd cu luna martie 2020 
55  04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Iboly incepănd cu luna martie 2020
56 04/03/2020 Modificarea componeței familiei d-nei Kenyeres Judit beneficiar de ajutor social și ajutorului de incălzire a locuinței incepănd cu luna martie 2020
57 04/03/2020  Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Budrea Virgil incepănd cu luna martie 2020
58 04/03/2020 Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Csillag Andras incepănd cu luna martie 2020
59  04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutorului de incalzire a locuintei stabiliit pentru familia d-nei Nagy Veronka incepand cu luna martie 2020
60 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG acordat pt d-ul Gecse Sandor decedat , incepand cu luna martie 2020 
61 04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Otvos Gabor incepand cu luna martie 2020
62 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG , ASF și recuperarea ajutorului de incalzire a locuinței acordat pt. d- nei Lingurar Narcisa Rodica incepand cu luna martie 2020
63 12/03/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna martie 2020
64 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-nei Barta Eva Zsuzsa incepand cu luna aprilie 2020
65 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-Gunea Valentin  incepand cu luna aprilie 2020
66 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-lui Vekony Andrei incepand cu luna aprilie 2020
67 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG,  pentru familia d-lui Kalanyos Alexandru  incepand cu luna aprilie 2020
68 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Covaci Livia Corina incepănd cu luna aprilie 2020
69 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG, ASF  acordat pentru familia d-Dima Andras incepănd cu luna aprilie 2020
70 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Kalanyos Zelma  incepănd cu luna aprilie 2020 
71 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-lui Csillag Peter incepand cu luna aprilie 2020
72 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-nei Kalanyos Reveca incepand cu luna aprilie 2020
73 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kenyeres Judit incepand cu luna aprilie 2020
74 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kalanyos Zengo incepand cu luna aprilie 2020 
75 26/03/2020 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia d-nei Csiszer Ibolya incepănd cu luna aprilie 2020
76 27/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Bencze Renata incepand cu luna aprilie 2020
77 27/03/2020 incetarea acordării indemnizatiei de handicap pentru d-na Bardocz Paraschiva, decedatat , incepănd cu luna aprilie 2020
78 09/04/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna aprilie 2020
79 14/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d- lui Subțire Adama incepand cu luna mai 2020
80 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Iboly incepand cu luna mai 2020 
81 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Tunde  incepand cu luna mai 2020
82 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG pentru familia d-nei Otvos Imre incepand cu luna mai 2020
 83 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-nei CSILLAG ANNAMARIA incepand cu luna mai 2020
 84  27/04/2020 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-lui SZASZ NICA TIBOR incepand cu luna mai 2020
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language