Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1 27/01/2020 Aprobarea rețelei școlare din comuna Bățani pentru anul școlar 2020-2021
2 27/01/2020 Aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001
 3 27/01/2020 Stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
 4 27/01/2020 Desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
 5 27/01/2020  Aprobarea numărului de asistenți personali angajați cu contract individual de muncă pe anul 2020
 6 27/01/2020 Stabilirea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul UAT comuna Bățani.
 7 27/01/2020 Aprobarea a unui studiu precum și a proiectului Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer și depozitare deșeuri in județul Covasna nr. 128/28,04,2017 incheiat intre Consiliul Județean și Societatea SC ACO BIHOR SRL
 8 27/01/2020 Modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
 9 18/02/2020 Alegerea președintelui de ședință 
10 18/02/2020 Aprobarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani pe anul 2020
11 18/02/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bățani, incepănd cu anul 2020
12  18/02/2020 Modificarea HCL nr. 3/2020 privind stabilirea programului audiențelor acordate de către consilierii local și organizarea intălnirilor cu cetățenii in anul 2020
13 18/02/2020 Modificarea HCL nr. 8/2020 privind modificarea HCL nr. 54/2019 privind aprobarea impozitele si taxele locale pe anul 2020
14  24/03/2020  Revocarea HCL nr.4/2020 privind desemnarea consilierii local in comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bățani 
15  24/03/2020 Propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT comuna Bățani.
16  24/03/2020 Reorganizarea SVSU in urma OMAI nr. 75/2019.
17  24/03/2020 Rectificarea bugetului general de venit și cheltuieli al comunei Bățani 
18  24/03/2020 Aprobarea bugetului de venit si cheltuieli al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2020 
19  24/03/2020 Aprobarea contului de execuție al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2019 
20  24/03/2020 Modificarea HCL nr. 52/2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru Consolidare, refuncționare și extindere Scoala Mate Janos din localitatea Herculian, precum aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online și desemnarea Comisiei de evaluare și a experților cooptați
21 15/04/2020 Modificarea programului obiectivelor de  investiții aferentă bugetului local aprobat prin HCL nr. 10/2020
22 15/04/2020 Aprobarea contribuției comunei Bățani la susținerea serviciilor sociale acordate de DGASPC Covasna in anul 2020
23 15/04/2020 Acordul de principiu pt inceperea demersurilor necesare in vederea demarării procedurilor pentru contractarea unei finanțări rambursabile
24 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 15/2020
25 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 19/2020
26 15/04/2020 Modificarea Hotărării Consiliului local nr. 20/2020
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language