Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL.53 din 11 dec 2019.PDF 108.99 KB
An Adobe Acrobat file HCL. 55 din 11. decembrie 2019.PDF 2.2 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 1 din 22.01.2019.PDF 2.24 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2 din 22.01.2019.PDF 780.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 3 din 22.01.2019.PDF 349.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4 din 22.01.2019.PDF 89.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5 din 22.01.2019.PDF 93.86 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 6 din 22.01.2019.PDF 140.38 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 7 din 22.01.2019.PDF 103.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 8 din 22.01.2019.PDF 183.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 din 31.01.2019.pdf 274.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 10 din 31.01.2019.pdf 94.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 11 din 27.02.2019.pdf 62.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 12 din 27.02.2019.pdf 117.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 din 27.02.2019.pdf 103.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 14 din 27.02.2019.pdf 116.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 15 din 27.02.2019.pdf 108.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 16 din 27.02.2019.pdf 87.33 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17 din 22.03.2019 echipa mobila pentru interventia de urgenta in cazurile de vio;enta domestica.pdf 93.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.18 din 22.03.2019 aprobarea contului de executie pe anul 2018 Comuna Batani.pdf 74.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 19 din 22.03.2019 aprobarea contului de executie pe anul 2018 SC Constructorul Batani SRL.pdf 78.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 20 din 22.03.2019 revocare HCL 13 din 2019.pdf 77.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21 din 22.03.2019 modificarea Statutul sc Constructorul Batani STL.pdf 106.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 22 din 25.04.2019 aprobare buget 2019.pdf 199.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 23 din 25.04.2019 aprobare buget SC Constructorul Batani SRL 2019.pdf 85.36 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 24 din 25.04.2019 aprobarea organigrama si statul de functii al Primariei pentru anul 2019.pdf 553.28 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 25 din 31.05.2019 alegerea presedinte de sedinta.pdf 84.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26 din 2019 aprobarea formularii unui cerere pentru preluarea Centrului de agrement.pdf 679.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 28 din 21.06.2019 revocarea HCL 24 DIN 25.04.2019.pdf 104.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29 din 21.06.2019 modificare HCL 33 din 2013.pdf 112.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 30 din 21.06.2019 aprobarea participarii comunei la programul instalarea de sistem fotovoltaice.pdf 116.86 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 31 din 30.07.2019 modificarea bugetului aprobat pentru SC Constructorul Batani SRL.pdf 92.99 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 32 din 30.07.2019 aprobarea cuantumului de cotizatie anuala a comunei Batani la Asociatia Alutus Regio Egyesulet.pdf 85.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33 din 30.07.2019 aprobarea sumei cu care va contribui comuna Batani la finantarea Spitalului oras Baraolt.pdf 313.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 34 din 23.08.2019 aprobarea procesului verbal de sedinta din luna iulie 2019.pdf 62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 35 din 23.08.2019 alegerea presedintelui de sedinta.pdf 59.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.36 din 23.08.2019 aprobarea indicatorilor si devizul actualizat ,,modernizarea drum comunal DC-445,,.pdf 543.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 37 din 23.08.2019 aprobarea indicatorilor si devizul actualizat la proiectul Modernizarea drumurilor de interes local DC -46.pdf 408.37 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 38 din 23.08.2019 propunere de declarare bun public de interes local Centrului de agrement Ozunca.pdf 350.54 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 39 din 23.08.2019 rectificare buget local com Batani.pdf 81.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 40 din 27 sept 2019 privind modificarea HCL nr. 38 din 23.08.2019.PDF 136.64 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 41 din 27 sept 2019 rectificare buget.PDF 134.54 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 42 din 30.10.2019 aprobare organigrama si statul de functii.PDF 1.02 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 43 din 30.10.2019 aprobare Rgulament de functionare Consiliului Local.PDF 98.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 44 din 30.10.2019 rectificare buget.PDF 747.29 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 45 din 30.10.2019 insusire variantei finala a proiectului de steag a comunei Batani.PDF 429.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 46 din 30.10.2019 alipire imobil CF nr. 24888 si CF 24868.PDF 157.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 47 din 30.10.2019 mandatare reprezentant in ADI AQUACOV.PDF 146.16 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 48 din 30.10.2019 aprobarea indicatorilor si devizul recalculat la proiectul alimentare cu apa si canalizare Batanii Mari si Batanii Mici.PDF 664.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 49 din 22.11.2019 alegerea presedintelui de sedinta.PDF 81.5 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 50 din 22.11.2019 aprobarea contului de executie la 30.09.2019.PDF 2.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 51 din 22.11.2019 aprobarea rectificarii bugetului local de venit si cheltuieli.PDF 1.01 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 52 din 22.11.2019 aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de lucrari Consolidare extindere Scoala Herculian Mate Janos ,.PDF 298.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 54 din 11 dec 2019.PDF 241.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 56 din 11 decembrie 2019.PDF 768.7 KB

Search

Language