Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL nr. 1 din 31 ianuarie 2023 validarea Dispozitiei nr. 1 din 2023.pdf 498.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 2 din 31 ianuarie 2023 aprobarea numarul asistentilor personal langa o persoană cu handicap grav pe anul 2023.pdf 392.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 3 din 31 ianuarie 2023 aprobarea programului de audență acordat de consilierilor local in anul 2023.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 4 din 31 ianuarie 2023 modificarea anexei la HCL nr. 49 din 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023.pdf 8.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 5 din 31 ianuarie 2023 stabilirea salariilor - aparat de specialitate primar pe anul 2023.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 6 din 31 ianuarie 2023 aprobarea bugetului general al comunei pe anul 2023.pdf 17.28 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 7 din 31 ianuarie 2023 desemnarea consilierilor local in comisia de evaluare a performantelor profesională a secretarului general.pdf 431.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 8 din 27 februarie 2023 aprobarea retelor scolare pe anul scolar 2023-2024.pdf 687.65 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 9 din 27 februarie 2023 aprobarea incheierii a unei protocol de colaborare pentru implementarea proiectului HUB de servicii MMSS-SIIcod 130963.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 10 din 27 februarie 2023 aprobarea nivelul contribuției la susținerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC pe anul 2023.pdf 1006.36 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 11 din 27 februarie 2023 aprobarea bugetului general al SC Constructorul Bățani SRL pe anul 2023.pdf 800.48 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 12 din 27 februarie 2023 privind aprobarea actului aditional la Contractul de execuție nr. 1815 din 2017.pdf 701.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 din 6 martie 2023 privind delegarea Județului Covasna pentru a participa cu proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unor unități.pdf 4.36 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 13 din 6 martie 2023 privind dotarea cu mobilier.pdf 4.36 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 14 din 23 martie 2023 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local.pdf 348.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 15 din 23 martie 2023 acordarea unui mandat special reprezentantului comunei BĂȚANI în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.pdf 4.2 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 16 din 23 martie 2023 privind aprobarea rectificării Bugetului general de venituri și cheltuieli al comunei Bățani, pe anul 2023.pdf 776.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 17 din 23 martie 2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului SC CONSTRUCTORUL Bățani SRL pe anul 2022.pdf 623.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 18 din 23 martie 2023 privind aprobarea participării Comunei Bățani la ,, Programul județean pentru dotarea spațiilor destinate activităților de tineret,, in perioada 2021-2024,.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 19 din 27 aprilie 2023 insușirea raportul primarului privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al comunei Bățani pe anul 2023.pdf 631.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 20 din 27 aprilie 2023 insușirea raportul primarului privind starea economică a comunei Bățani pe anul 2022.pdf 631.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 21 din 27 aprilie 2023 aprobarea contului de executie bugetară la sfărșitul anului 2022.pdf 1.41 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 22 din 27 aprilie 2023 aprobarea incheierii protocol de colaborare cu ABA OLT CV.pdf 231.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 23 din 27 aprilie 2023 indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu 13,8�.pdf 1.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 25 insușirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Bățani.pdf 565.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 26 din 18 mai 2023 aprobarea participării comunei la teritoriul LEADER al GALA Alutus Regio Egyesulet.pdf 96.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 27 din 18 mai 2023 rectificare buget pe anul 2023.pdf 342.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 28 din 18 mai 2023 inființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpăni.pdf 149.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 29 din 18 mai 2023 aprobarea proiectului model de steag a comunei Bățani.pdf 519.42 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 30 din 26 mai 2023 delegarea Judetului CV pt a participa cu proiectul - Achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi in Jud CV.pdf 707.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 31 din 26 iunie 2023 alegerea președintelui de ședință.pdf 69.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 32 din 26 iunie 2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf 87.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 33 din 26 iunie 2023 modificarea anexei HCL nr. 22 din 27 apr 2023 privind aprobarea incheierii protocol de parteneriat cu ABA OLT CV.pdf 219.6 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 34 din 27 iulie 2023 validarea Dispozitiei primarului nr. 147 din 30 iunie 2023.pdf 82.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 35 din 27 iulie 2023 rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf 87.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 36 din 27 iulie 2023 aprobarea aderării comunei la ACOR.pdf 166.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 37 din 27 iulie 2023 insușirea Acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit public intern.pdf 156.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 38 din 27 iulie 2023 aprobarea Proiectului tehnic, indicatorii tehnico economice și devizului actualizați al investiției Refacerea străzilor și DC 44 -Anghel Saligny.pdf 180.9 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 39 din 27 iulie 2023 organizarea zilei comunei Bățani.pdf 119.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 40 din 31 august 2023 aprobarea contului de executie ale bugetului comunei Bőáani la sfarsitul semestrului I din 2023.pdf 712.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 41 din 31 august 2023 aprobarea volumului de maső lemnoaső care urmeaző a se exploata si valorificarea din fondul forestier partida 979 si 983.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr. 42 din 31 august 2023 acordarea a unui mandat special reprezentantului comunei Bőáani in AGA-ADI AQUACOV.pdf 916.93 KB

Search

Language