Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. Data Titlul dispoziției
  2020  
1 15/01/2020 Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent III superior  la Compartimentul financiar, achiziţii publice, contabilitate, impozite şi taxe  în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Băţani
 2 17/01/2020 Invitarea consiliul local la ședință ordinară din luna ianuarie 2020
 3 21/01/2020 Modificarea Dispozițiilor nr. 276 și 277 din anul 2019 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale conform Legii nr. 284/2015
21/01/2020 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea POAD aprobat prin HG nr. 784/2018
 5 21/01/2020 Aprobarea listelor inițiale in vederea distribuirii produselor către destinatarii final in cadrul POAD 
 6 31/01/2020 Constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Bățani
 7 31/01/2020 Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Lingurar Aurelia 
 8 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-lui Andor Robert
 9 31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Banfi Izabella-Erika  
10  31/01/2020  Stabilirea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 pentru familia d-nei Varga Annamaria 
11 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Kristof Izabella Jacinta
12   31/01/2020 Modificarea componenței familei d-lui Andor Tibor incepand cu luna februarie 2020 beneficiar ASF 
13 31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru 17  familii
14 31/01/2020  Incetarea dreptului la ASF incepand cu luna februarie 2020 acordat pentru 10 familii
15  31/01/2020 Modificarea dreptului la ASF incepănd cu luna februarie 2020 acordat pentru familia d-nei Veres Hajnal Melinda
16  31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru primarul comunei 
17 31/01/2020 Stabilirea indemnizației lunară pentru viceprimarul comunei 
18  31/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul propriu al primarului aparținănd familiei ocupațională sănătate  
19  31/01/2020 Stabilirea dpetului la ajutor social, ajutor de incălzire a locuinței pentru familia d-nei Fazakas Julianna incepănd cu luna februarie 2020
20  03/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social, ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Otvos Renata Ilona , incepănd cu luna februarie 2020
21  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Orvos Elemer incepand cu luna februarie 2020
22  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Balazs Marius incepand cu luna februarie 2020
23  03/02/2020  Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Gunea Valentin incepand cu luna februarie 2020
24  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Fațan Dorina incepand cu luna februarie 2020
25  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Vekony Andras  incepand cu luna februarie 2020
26  03/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-nei Olah Erika incepand cu luna februarie 2020
27  03/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor social , ajutor pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Tincu Ilona incepanănd cu luna februarie 2020 
28 04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Kalanyos Rodica incepanănd cu luna februarie 2020 
29  04/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor social , menținerea ajutorului pentru sustinerea familiei acordat pentru familia d-nei Lingurar Alina incepanănd cu luna februarie 2020 
30  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incălzire a locuinței pentru  d-l Otvos Pal
31  05/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de incalzire a locuinței pentru persoana singură Budrea Nicolae
 32 07/02/2020 Incetare drept ajutor social si ajutor de incalzire a locuinței acordat pentru persoana singură Kozak David incepand cu luna februarie 2020
33  12/02/2020 Invitarea consiliului local la sedință ordinară din luna februarie 2020
34  12/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Antal Szabolcs
35  13/02/2020 Incetarea dreptului la ajutor social și ajutorul de incălzire a locuinței acordat pentru familia d-lui Otvos Sandor 
36  26/02/2020 Stabilirea salariilor lunare pentru personalul din aparatul proprie al primarului din familia ocupațională administrație 
37 26/02/2020 Acordarea indemnazițatiei de hrană pentru personalul din aparatul propriu al primarului 
38  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei  pentru familia d-nei Bodi Gizella incepand cu luna martie 2020
39  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Dumitru Julianna incepănd cu luna martie 2020
40  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei pentru familia d-nei Kalanyos Izabella incepănd cu luna martie 2020 
41  26/02/2020 Stabilirea dreptului la ajutor de susținerea familiei pentru familia d-nei Borzos Mirela incepănd cu luna martie 2020
42 26/02/2020 Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Lingurar Mirela incepănd cu luna martie 2020
43 26/02/2020  Modificarea dreptului la ajutor pentru susținerea familiei acordat pentru familia d- nei Borzos Anna incepănd cu luna martie 2020
44 27/02/2020 Aprobarea planului de servicii pentru familia numitei Borzos Anna
45 02/03/2020 Numirea d-nei Păștină Ghergu Edit in funcția publică de execuție referent III superior 
46 02/03/2020 Aprobarea acordării indemnizației de handicap lunar pentru persoana cu handicap grav Bogyor Bela incepănd cu luna martie 2020
47 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Lazar Laszlo incepănd cu luna martie 2020
48 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Dima Ibolya  incepănd cu luna martie 2020
49 03/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru persoana singura Raduly Mihaly incepănd cu luna martie 2020
50 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru  familia d-nei Borzos Vilma Gyongyi incepănd cu luna martie 2020
51 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Lingurar Anna-Maria  incepănd cu luna martie 2020
52 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței pentru familia d-nei Drăgan Livia  incepănd cu luna martie 2020
53 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-lui Kalanyos Abel Gyorgy  incepănd cu luna martie 2020
54 04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Tunde   incepănd cu luna martie 2020 
55  04/03/2020 Stabilirea dreptului la ajutor social , ajutor pentru incălzirea locuinței , ajutor pentru sustinerea familiei pentru familia d-nei Otvos Iboly incepănd cu luna martie 2020
56 04/03/2020 Modificarea componeței familiei d-nei Kenyeres Judit beneficiar de ajutor social și ajutorului de incălzire a locuinței incepănd cu luna martie 2020
57 04/03/2020  Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Budrea Virgil incepănd cu luna martie 2020
58 04/03/2020 Modificarea dreptului la ajutor social  stabilit pentru familia d-lui Csillag Andras incepănd cu luna martie 2020
59  04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutorului de incalzire a locuintei stabiliit pentru familia d-nei Nagy Veronka incepand cu luna martie 2020
60 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG acordat pt d-ul Gecse Sandor decedat , incepand cu luna martie 2020 
61 04/03/2020 Incetarea dreptului la ajutor social si recuperarea ajutor de incălzire a locuintei acordat pentru familia d-lui Otvos Gabor incepand cu luna martie 2020
62 04/03/2020 Incetarea dreptului la VMG , ASF și recuperarea ajutorului de incalzire a locuinței acordat pt. d- nei Lingurar Narcisa Rodica incepand cu luna martie 2020
63 12/03/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna martie 2020
64 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-nei Barta Eva Zsuzsa incepand cu luna aprilie 2020
65 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-Gunea Valentin  incepand cu luna aprilie 2020
66 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG, ASF pentru familia d-lui Vekony Andrei incepand cu luna aprilie 2020
67 26/03/2020 Stabilirea dreptului la VMG,  pentru familia d-lui Kalanyos Alexandru  incepand cu luna aprilie 2020
68 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Covaci Livia Corina incepănd cu luna aprilie 2020
69 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG, ASF  acordat pentru familia d-Dima Andras incepănd cu luna aprilie 2020
70 26/03/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-nei Kalanyos Zelma  incepănd cu luna aprilie 2020 
71 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-lui Csillag Peter incepand cu luna aprilie 2020
72 26/03/2020 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pentru familia d-nei Kalanyos Reveca incepand cu luna aprilie 2020
73 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kenyeres Judit incepand cu luna aprilie 2020
74 26/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Kalanyos Zengo incepand cu luna aprilie 2020 
75 26/03/2020 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia d-nei Csiszer Ibolya incepănd cu luna aprilie 2020
76 27/03/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Bencze Renata incepand cu luna aprilie 2020
77 27/03/2020 incetarea acordării indemnizatiei de handicap pentru d-na Bardocz Paraschiva, decedatat , incepănd cu luna aprilie 2020
78 09/04/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna aprilie 2020
79 14/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d- lui Subțire Adama incepand cu luna mai 2020
80 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Iboly incepand cu luna mai 2020 
81 22/04/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia d-nei Otvos Tunde  incepand cu luna mai 2020
82 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG pentru familia d-nei Otvos Imre incepand cu luna mai 2020
 83 27/04/2020  Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-nei CSILLAG ANNAMARIA incepand cu luna mai 2020
 84  27/04/2020 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pentru familia d-lui SZASZ NICA TIBOR incepand cu luna mai 2020
 85  27/04/2020  Stabilire drept VMG pt familia d-nei Pusztai Piroska incepănd cu luna mai 2020
 86 27/04/2020 Modificare drept VMG+ASF stabilit pt familia d-nei Subtire Erzsebet incepand cu luna mai 2020
 87 27/04/2020 Modificare drept VMG menținere drept ASF stabilit pentru familia d-nei Otvos Monica incepand cu luna mai 2020
 88 27/04/2020 Incetare drept VMG acordat pt.persoana singura Radui Mihaly incepand cu luna mai 2020
 89 04/05/2020 Acordare indemnizatie de handicap pt. d-ul Peto Geza incepand cu luna mai 2020
90  11/05/2020 Invitarea consiliului local la sedință ordinară pentru luna mai 2020
 91 25/05/2020 Constituirea comisiei comunală Bățani pt. recensămăntul general agricol runda 2020
 92 25/05/2020 Constituirea comisiei comunală Bățani pt recensămntul populației și locuințelor din anul 2021
 93 28/05/2020 Modificarea dreptului la ASF acordat pt familia d-nei Olariu Kinga incepănd cu luna iunie 2020
 94 29/05/2020 Stabilirea drept ASF+VMG pt familia d-nei Olah Erika incepănd cu luna iunie 2020
 95 29/05/2020 Stabilire drept VMG și menținere drept ASF acordat pt familia d-nei Szasz Nica Katalin incepănd cu luna iunie 2020
 96 29/05/2020  Stabilire drept VMG pt persoana singură Tamas Matild incepănd cu luna iunie 2020
 97 29/05/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia d-na Otvos Ilona Renata incepănd cu luna iunie 2020
 98  29/05/2020 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt familia d-nei Barabas Hajnal incepănd cu luna iunie 2020
 99 29/05/2020 Modificarea drept VMG acordat pt.  familia d-nei Lapadat Elena incepănd cu luna iunie 2020
100 29/05/2020 Schimbare titular modificare cuantum la drept VMG acordat pt familia d-nei Savu Daniela incepănd cu luna iunie 2020
101  29/05/2020  Modificare drept VMG acordat pentru familia d-nei Sandor Emese incepănd cu luna iunie 2020
102  29/05/2020 Modificare drept VMG și mentinere drept ASF acordat pt familia d-nei Szasz Nica Imola incepănd cu luna iunie 2020
103  03/06/2020 Aprobarea listelor in vederea distribuirii măștilor de protecție și procedura de distribuirea măștilor de protecție (pandemie)
104  03/06/2020 Incetarea de drept a raportului de serviciu a d-lui Veres Janos -decedat
105  03/06/2020 Incetarea dreptului la ASF acordat pt familia  d-nei Szasz Nica Timea incepănd cu luna iunie 2020
106  16/06/2020  Invitarea consiliul local la ședință ordinară din luna iunie 2020
107 29/06/2020 Stabilirea dreptului la VMG pt familia d-nei Otvos Hajnal incepănd cu luna iulie 2020
108  29/06/2020 Stabilire dreptului la  VMG pt. familia d-nei Subtire Virag incepănd cu luna iulie 2020
109  29/06/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pt familia d-lui Varga Pal incepănd cu luna iulie 2020
110  29/06/2020 Modificarea dreptului la VMG acordat pt. familia d-nei Ruzsa Monika incepănd cu luna iulie 2020
111  29/06/2020 Modificarea drept VMG și menținere ASF acordat pentru familia d- Lingurar Maria incepănd cu luna iulie 2020
112 29/06/2020 Modificarea drept VMG acordat pentru familia d-nei Lingurar Ana incepănd cu luna iulie 2020
113  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pentru familia d-nei Fazakas Julianna incepănd cu luna iulie 2020
114  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-lui Otvos Imre incepănd cu luna iulie 2020
115  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-nei Bodor Kari incepănd cu luna iulie 2020
116  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt persoana singura Antal Andras incepănd cu luna iulie 2020
117  29/06/2020 Incetare drept VMG acordat pt familia d-lui Szasz Nica Szilveszter Norbert incepănd cu luna iulie 2020
118  29/06/2020 Incetare drept VMG+ASF acordat pentru familia d-lui Szasz Nica Tibor incepănd cu luna iulie 2020
119  29/06/2020 Incetare drept VMG + ASF acordat pt familia d-nei Otvos Csilla incepănd cu luna iulie 2020
120  29/06/2020 Numirea comisiei de negociere pt. cumpărarea in proprietatea publică a comunei Bățani , imobilul situat in localitatea Bățanii Mari nr. 477
121  29/06/2020 Modificarea drept ASF acordat pt familia d-nei Esztojka Melinda incepănd cu luna iulie 2020
122  29/06/2020 Modificarea dreptului ASF acordat pt familia d-lui Kalanyos Andrei incepănd cu luna iulie 2020 
123 29/06/2020 Stabilire drept ASF pt familia d-nei Budi Judit incepănd cu luna iulie 2020
124 29/06/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorul Kalanyos Mihaly domiciliat in Herculian nr. 346
125  08/07/2020 Numirea d-nei Boer Annamaria in calitate de curator special pe seama minorului Benedek Endre pt reprezentarea minorului in fața notarului la succesiune după tată
126  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt minorei Tincu Lenuța Antonia cu domiciliul in Herculian nr. 371 
127  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. Otvos Marta Elena cu domiciliul in Aita Seaca nr. 280
128  15/07/2020 Aprobarea planului de servicii pentru minorei Otvos Gabriella cu domiciliul in Herculian nr. 391
129 17/07/2020 Invitarea Consiliul Local la ședință ordinară luna Iulie 2020
130 23/07/2020 Actualizarea comisiei de monitorizare responsabilă cu implementare SIM la nivelul aparatului de specialitate a primarului comunei Bățani
131 23/07/2020

Aprobarea procedurilor de sistem SCIM la nivelul aparatului de specialitate a primarului comunei Bățani

 132 23/07/2020 Desemnarea consilierului etic și stabilirea atribuților consilierului etic
 133 23/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. compilul Vasvări Lajos cu domiciliul in Bățanii Mari nr. 453
 134 28/07/2020 Aprobarea planului de servicii pt. compilul Antal Attila-Csabacu domiciliul in Bățanii Mari nr. 20
135 29/07/2020 Atorizarea vănzării autoturism Opel de minorul Benedek Endre și numirea curatorului special in acest sens
136 29/07/2020 Aprobarea listei suplimentară cuprinzănd beneficiarii de pachete de igienă tranșa II - POAD
137 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Kalanyos Daniel
 138 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Gal Imola Maria
139 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Otvos Ilona Renata
140 31/07/2020 Stabilirea dreptului la ASF cu luna aug 2020 pt familia Korodi Szilvia
141 03/08/2020 Incetarea acordării indemnizației de handicap pentru Bogyor Bela
142 03/08/2020 Stabilirea drept VMG pt familia numitei Gecse Iren Emese
143 03/08/2020 Stabilirea drept VMG pt familia numitului Ciocio Adam
144 03/08/2020 Stabilirea drept VMG+ ASF  pt familia numitei Csiszer Ibolya
145 03/08/2020 Modificare drept ASF + VMG acordat pentru familia numitului Kalanyos Busuioc
146 03/08/2020 Stabilirea drept VMG+ ASF  pt familia numitei Veres Hajnal Melinda
147 03/08/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Bodor Kati
148 03/08/2020 Modificare drept  VMG acordat pentru familia numitei Olaroiu Berta
149 03/08/2020  Incetare drept VMG acordat pentru Dima Jozsef
150 03/08/2020 Incetare drept VMG + ASF  acordat pentru Subtire Darius Raul
151 03/08/2020 Incetare drept VMG + ASF  acordat pentru Dragan Livia
152 03/08/2020 Aprobarea listei pt acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde in cadrul POAD
153 07/08/2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de Circumscripție nr. 9 Bățani
154 13/08/2020 Invitarea consiliulul local la ședință ordinară
155 24/08/2020 Constituirea grupului de lucru pentru implementarea programului pentru spriojinirea categoriilor de persoane cele mai defavorabilizate
156 24/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Lingurar Avram
157 24/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Lingurar Stefan Cosmin
158 25/08/2020 Aprobarea planului de servicii pt copilul Otvos Andrea
159 26/08/2020 Stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral la alegerile locale din anul 2020
160 26/08/2020 Acordarea vocvherelor de vacanță pe anul 2020 pentru personalul din aparatul proprie al primarului comunei Bățani
161 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Dobai Anna
162 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Virag Monika
163 27/08/2020 Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitei Boros Ana
164 27/08/2020 Incetarea dreptului la ASF acordat pentru familia numitului Gecse Attila
165 01/09/2020 Acordarea indemnizatiei lunară de handicap d-lui Gecse Aron
166 01/09/2020 Incetarea dreptului la indemnizatia lunară de handicap acordat pentru reprezentantul legal al minorului Zsigmond Boglarka
167 01/09/2020 Incetarea dreptului la indemnizatia lunară de handicap acordat pentru reprezentantul legal al minorului Andor Melinda
168 01/09/2020 Angajarea d-nei Zsigmond Tunde in funcția de asistent personal lăngă persoana cu handicap- minor Zsigmond Boglarka
169 01/09/2020 Angajarea d-nei Otvos Melinda  in funcția de asistent personal lăngă persoana cu handicap- minor Andor Melinda
170 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Sinka Gyorgy
171 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Lingurar Rodica
172 02/09/2020 Stabilire drept VMG pentru Ruzsa Kinga
173 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Savu Angela Maria
174 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Morar Constantin
175 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Subtire Adam
176 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Csillag Attila
177 02/09/2020 Modificare drept VMG acordat pentru Otvos Ileana
178 02/09/2020 Modificare drept VMG + ASF  acordat pentru Lingurar Catalin
179 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Kozak Levente
180 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Bako Ilona
181 02/09/2020 Incetare drept VMG acordat pentru Lingurar Pamela
182 02/09/2020 Aprobarea modalităților de identificare si verificarea destinatarilor final in vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
183 02/09/2020 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna sept 2020
184 11/09/2020 Invitarea Consiliului local la ședință extraordinară din luna septembrie 2020
185 14/09/2020 Aprobarea listei destinatarilor finali in vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
186 23/09/2020 Desemnarea personalului tehnic in cele patru secții de votare din comuna Bățani organizat la alegerile locale din anul 2020
187 29/09/2020 Rectificarea bugetului - sume defalcate din TVA repartizat prin HGR nr. 758/2020
188 02/10/2020  Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Pusztai Szilvia
189 02/10/2020   Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Veres Anna Maria
190 02/10/2020   Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num.  Boer Annamaria
191 02/10/2020  Stabilirea dreptului la ASF pentru familia num. Szasz Nika Cintia Ramona
192 02/10/2020   Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num. Balazs Zsuzsa
193 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Daczo Tibor
194 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Fățan Dorina
195 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Racolța Gheorghe
196 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG pentru familia num Borzos Elena
197 02/10/2020 Stabilirea dreptului la VMG + ASF pentru familia num Szasz Nika Tibor
198 02/10/2020 Modificarea componentei familiei al beneficiarului ASF+VMG Kalanyos Andrei
199 02/10/2020 Modificarea cuantumului VMG mentinere ASF acordat pentru familia num,. Drăgan Sofia Natalia
200 02/10/2020 Modificarea cuantumului VMG + ASF acordat pentru familia num.  Lingurar Loredana Gabriela
     
   2022  
 1 05/01/2022 Acoperirea definitivă excedentul bugetar
 2 05/01/2022 Modificarea Dispozitia nr. 244/2021
 3 19/01/2022 Invitarea Consiliul Local la ședință ordinară luna ianuarie 2022
4 28/01/2022

Stabilirea indemnizatiei lunară a primarului comunei Bățani

 5 28/01/2022 Stabilirea indemnizatiei lunară a viceprimarului comunei Bățani
6 28/01/2022 Incetarea acordării indemnizatiei lunară de handicap pt Polgar Janos - decedat
 7 31/01/2022 Acordarea indemnizatiei lunară de handicap pentru Incze Elisabeta - pers cu handicap grav
8 02/02/2022 Invitarea Consiliului Local la ședință ordinară din luna Februarie 2022
9 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG pt familia numitului Kalanyos Aurel Beniam incepand cu 1,02,2022
10 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG pt. familia numitei Kozak Viola cu 1,02,2022
11 02/02/2022  Stabilirea dreptului VMG pt. familia numitei Bodor Ildiko cu 1,02,2022
12 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG pt. Kalanyos Zelma cu 1,02,2022
 13 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG pt. Vekony Margareta cu 1,02,2022
 14 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF  pt. familia numitei Bodi Lucia cu 1,02,2022
 15 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF  pt. familia numitului Konsza Benedek cu 1,02,2022
 16 02/02/2022 Stabilirea dreptului VMG + ASF pt. familia numitei Fatani Samira cu 1,02,2022
 17 02/02/2022 Incetare drept VMG acordat pt Otvos Eva
 18 02/02/2022  Incetare drept VMG acordat pt familia numitului Balazs Dezso Ferenc
19 02/02/2022 Incetare drept VMG menținere ASF acordat pt Nagy Istvan
 20 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG acordat pt  familia numitului Bodor Ferencz
 21 02/02/2022  Modificarea dreptului VMG acordat pt  familia numitei Lingurar Marcela
 22 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG acordat pt  familia numitei Lingurar Lacramioara
23  02/02/2022 Modificarea dreptului VMG acordat pt  familia numitei Ciocio Ana Maria
 24 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG stabilire ASF  pt  familia numitului Ciocio Adam
 25 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG+ASF  acordat pt  familia numitei Gabor Margit
 26 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG  menținere drept ASF acordat pt  familia numitului Kalanyos Busuioc
 27 02/02/2022 Modificarea dreptului VMG menținere drept ASF acordat pt  familia numitei Lingurar M Laura
 28 02/02/2022  Modificarea dreptului VMG menținere drept ASF acordat pt  familia numitei Lingurar Mariana
 29 02/02/2022  Modificarea dreptului VMG+ASF  acordat pt  familia numitului  Koles Alexandru
 30 02/02/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru inccălzirea locuinței cu gaze naturale și suplimentului pentru energie pe perioada 1 ian -31 mart 2022 pt 95 beneficiar
 31 02/02/2022 Stabilire drept ASF pentru familia numitului Coșcodar Petru-Ion
32 02/02/2022 Modificarea dreptului ASF acordat pentru familia numitei Budi Gizella
33 02/02/2022 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitului Komporaly Balazs
34 02/02/2022 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Kozak Monica
35 02/02/2022  Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Borbșly Ibolya
 36 08/02/2022 Aprobarea planului de servici prt copilul Vasvțri Lajos 
37 28/02/2022 Incetarea acordării indemnizatiei de handicap pt Bardocz Irma - decedat
 38 28/02/2022 Stabilirea salarilor de bază pt asistenti personal lăngă o persoană cu handicap angajți ci CIM
 39 02/03/2022 Stabilirea dreptului ASF pentru familia numitei Otvos Iuliana
 40 02/03/2022  Stabilirea dreptului ASF pt familia numitului Komporaly Balazs
 41 02/03/2022 Modificare drept ASF pentru 18 titulari ale dreptului ASF
42 02/03/2022 Modificarea dreptului ASF acordat pentru familia numitei Lingurar Aurica
43  02/03/2022  Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Subtire Loredana-Mirela 
44  02/03/2022 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Kalanyos Nicoleta
45  02/03/2022 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Borzos Ana
46 02/03/2022 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Savu Elena
 47 03/03/2022 Stabilire acordării dreptului VMG+ASF pt familia numitei Kalanyos Alina
48 03/03/2022 Modificare drept VMG acordat pt familia Lăpădat Elena
 49 04/03/2022 Stabilirea dreptului la ajutor pentru incălzirea locuinței cu comustibil solizși suplimentul de energie - comun
50  11/03/2022 Invitarea Consiliul local la sedință ordinară din luna MARTIE 2022
51 18/03/2022  Incetarea raportului de serviciu - prin acordul părților- al d-nei Kolumban Adel  funcționar public de execuție asistent-2
52 25/03/2022 Aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul comunei Bățani
53 29/03/2022 Aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bățani
54 31/03/2022 Incetarea CIM a d-nei Balo Emilia Leonora - demisie din funcția de asistent personal langa o persoană cu handicap grav
55   31/03/2022 Modificarea dreptului ASF acordat pentru familia numitei Otvos Hajnal
56 31/03/2022 Modificarea dreptului ASF acordat pentru familia numitei Kalanyos Rodica
57 31/03/2022 Stabilirea acordării  dreptului ASF  pentru familia numitei Ruzsa Annamaria
58 31/03/2022  Stabilirea acordării dreptului ASF pt familia numitei Lingurar Mariana
59 31/03/2022  Aprobarea planului de servicii pt copilul Otvos Marta-Elena
60 31/03/2022  Modificarea dreptului ASF acordat pentru familia numitei Subtire Lucia
61  01/04/2022 Incetarea acordarii drept VMG+ASF pt familia numitului Savu Vasile Viorel 
62 01/04/2022 Stabilire drept VMG+ASF pt familia numitului Dima Attila 
 63 01/04/2022   Stabilire drept VMG+ASF pt familia numitei Cgiriac Denisa Rozalia 
64 01/04/2022 Modificarea drepturile acordate cu titlu VMG+ASF pt familia Kalanyos Monika Berta 
65 01/04/2022  Modificarea dreptului acordat cu titlu VMG pt familia numitei Ciocio Ana Maraia
66  01/04/2022  Modificarea dreptului acordat cu titlu VMG pt familia numitei Bodor Borbala 
67 01/04/2022  Stabilirea dreptului la ajutor pentru incălzirea locuinței cu comustibil solizși suplimentul de energie - comun
68  01/04/2022 Menținerea drepturilor VMG+ASF cu modificarea cuantumurilor in urma majorării ISR - dispozitie comun
69 15/04/2022 Actualizarea delimitării secțiilor de votare in vederea bunei desfășurare a scrutinelor electorale (BSV nr. 97 Bățanii Mari +Ozunca Băi )
70 20/04/2022 Aprobarea planului de servicii pentru copii Ferdelas Bianca și Ferdelaș Manuel
71 20/04/2022  Aprobarea planului de servicii pt copilul Gunea Raul
72 20/04/2022  Aprobarea planului de servicii pt copilul Kalanyos Mihaly
73 20/04/2022 Aprobarea planului de servicii pt minora Kekesi Keresztes Kincso
74 20/04/2022 Stabilirea salariilor de baza pt personalul apartinand familia ocupațională administratie- aparatului de specialitate a primarului - funcțiiile publice și contractuale
75  22/04/2022 Invitarea consiliului local la ședința ordinară din luna APRILIE 2022
76 27/04/2022 Angajarea d-lui Molnar Janos ca asistent personal lăngă o persoană cu handicap grav numit.Peto Jozsef 
77  28/04/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF pt familia numitei Otvos Hajnal
78  28/04/2022   Stabilirea dreptului VMG pt familia numitei Lingurar Laura Valentina
79 28/04/2022  Stabilirea dreptului VMG  pt familia numitei Bodor Monika
80  28/04/2022 Modificare drept VMG stabilit pt familia numitei Ciocio Ana Maria 
81  28/04/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF pt familia numitei Subtire Lucia
82 28/04/2022 Modificare drept VMG stabilit pt familia numitei  Otvos Sarolta
83 02/05/2022 Incetarea acordării drept VMG stabilit pt  familia numitului Dima Jozsef
84 02/05/2022 Incetarea acordării drept VMG stabilit pt  familia numitei Kozak Gyomgyver 
85 02/05/2022 Incetarea acordării drept VMG stabilit pt  familia numitei Gecse Erzsebet
86 02/05/2022  Modificare drept VMG+ASF  stabilit pt familia numitei Ruzsa Monika
87 02/05/2022 Modificarea drept VMG stabilit pt familia numitului Lingurar Daniel
88 02/05/2022 Modificare drept ASF  stabilit pt familia numitei Barabas Eniko 
89 02/05/2022 Incetarea acordarii dreptului la indemnizația de handicap pt Gecse Aron - decedat
90 02/05/2022 Incetarea acordarii dreptului la indemnizația de handicap pt Incze Erzsebet - decedat
91 02/05/2022 Incetarea acordarii dreptului la indemnizația de handicap pt Bedo Annamaria reprezentant al minorului cu handicap Bedo Vivien Ibolya incadrat in grad Mediu
92 05/05/2022 Desemnarea dl Konsza Andras Emil imputernicit al primarului pt constatarea contravenților de pășunat
93 05/05/2022 Constituirea grupului de lucru pt integritate la nivelul Primăriei comunei Bățani
94 05/05/2022 Adoptarea planului de integritate la nivelul Primăriei comunei Bățani
95 20/05/2022 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna Mai 2022
96 30/05/2022

Aprobarea acordării voucerelor de vacanță și a Regulamentului de acordare, pentru aparatul de specialitate a primarului 

97  31/05/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF pt familia numitei Peto Gabriella 
98 31/05/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF pt familia numitei Kalanyos Rodica
99 31/05/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF pt familia numitului Gabor Emil Marin 
100 31/05/2022 Stabilirea dreptului VMG  pt familia numitei Ruzsa Edit 
101  31/05/2022 Stabilirea dreptului VMG  pt persoana singură Bodor Jozsef
102  31/05/2022  Modificarea drept VMG stabilit pt familia numitei Savu Daniela
103 31/05/2022 Modificarea drept VMG+ASF  stabilit pt familia numitului Racolta Gheorghe Gabriel
104 31/05/2022  Modificarea drept VMG+ASF  stabilit pt familia numitei Vitos Erika
105 31/05/2022  Modificarea drept VMG+ASF  stabilit pt familia numitei Subtire Madalina Elisabeta
106 31/05/2022 Modificarea drept VMG+ASF  stabilit pt familia numitului Drăgan Laurențiu
107 31/05/2022 Incetarea acordării dreptului la ASF+VMG stabilit pt familia  numitei Otvos Ibolya
108 31/05/2022  Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt persoana singură Gunea Daniel
109 31/05/2022 Angajarea d-nei Simon Judit Andrea in funcția de asistent personal lăngă mama Karacsony Iren -cu handicap grav
110 02/06/2022 Modificarea dreptului ASF acordat pt familia numitului Budi Daniel
111  02/06/2022   Incetarea acordării dreptului la ASF acordat  pt familia numitei Boer Annamaria
112 02/06/2022  Incetarea acordării dreptului la ASFstabilit pt familia numitului Komporaly Balazs
113 02/06/2022  Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt familia numitei Lorincz Emese
114 02/06/2022  Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt familia numitului Bogyor Sandor
115 02/06/2022  Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt familia numitului Korodi jozsef
116 03/06/2022  Desemnarea persoanei responsabilă cu transmiterea Declarațiilor de avere și de interes la ANI pe platforma E-DAI
117 03/06/2022  Incetarea acordării dreptului la ajutor pt incalzirea locuinței cu combustibil soliz acordat pt Nagy Veronka 
118 03/06/2022  Incetarea acordării dreptului la ajutor pt incalzirea locuinței cu combustibil soliz acordat pt Olah Laszlo
119 03/06/2022  Incetarea acordării dreptului la ajutor pt incalzirea locuinței cu combustibil soliz acordat pt Zsigmond Emeric
 120 03/06/2022 Incetarea acordării dreptului la ajutor pt incalzirea locuinței cu combustibil soliz acordat pt Otvos Eva 
121  03/06/2022 Incetarea acordării dreptului la supliment de energie acordat pt Csillag Lucreția 
122  10/06/2022 Invitarea Consiliul local la ședință ordinară din luna iunie 2022
123 27/06/2022 Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt persoana singură Lazar Laszlo
124 27/06/2022 Menținerea d-lui Jobb Laszlo in funcția de conducator microbuz scolar cf art. 56 alin (l) - post unic
125 30/06/2022  Stabilirea dreptului VMG  pt familia Kalanyos Aurel Beniamin
126 30/06/2022 Stabilirea dreptului VMG  pt persoana singură Vekony Margareta
127 30/06/2022 Stabilirea dreptului VMG  pt persoana singură Subtire Laurenția
128 30/06/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF   pt familia numitei Otvos Anetta
129 30/06/2022 Stabilirea dreptului VMG+ASF   pt familia numitului Gunea Daniel
130 30/06/2022 Modificarea dreptului VMG , menținerea dreptului ASF acordat pt familia numitei Lingurar Mirela
131  30/06/2022   Incetarea acordării dreptului la VMG stabilit pt persoană singură Bodor Jozsef
132 01/07/2022 Acordarea indemnizatiei de handicap pt numitul Bodor Levente reprezentantul legal al minorului cu handicap grav Bodor Roland
133 06/07/2022 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna Iulie 2022
134 11/07/2022 Constituirea comisiei de intervenție pt prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora 
135  19/07/2022 Imputernicirea reprezentantului primarului comunei Bățani, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, prevăzută de OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea  recensământului populației și locuințelor din România in anul 2021
136 27/07/2022   Desemnarea dl. Konsza Andras Emil viceprimarul ca reprezentantul comunei in comisia de constatare și evaluare a pagubelor cauzate de secetă prin Ordinul Prefectului nr. 195 din 19,07,2022
137 29/07/2022 Invitarea Consiliul local la ședință ordinară din luna aug 2022
138 01/08/2022 Incetare CIM Szocs Judit Gabriella asistent personal prin acordul părților incepănd cu data de 2,08,2022
 139 01/08/2022  Angajarea d-nei Incze Edit - ca asistent personal lăngă mama Szocs Juliana- persoană cu handicap grav cu data de 2.08.2022
140 01/08/2022 Acordarea indemnizației de handicap d-nei Veres Gyongyike reprezentantul legal al minorului cu handicap grav Veres Matyas incepănd cu luna aug 2022
141  02/08/2022 Stabilire drept VMG pt pers sing. Tamas Matild , A Seacă nr. 277
142 02/08/2022 Stabilire drept VMG pt familia numitei Barabas Eniko B Mici nr. 32 
143  02/08/2022 Stabilire drept VMG + ASF pt familia numitei Savu Jazmina Pulina , Herculian nr. 380
144  02/08/2022 Modificare drept VMG-menținere ASF acordat pt familia numitei Teglas Emese Katalin, A Seacă nr. 5
145  02/08/2022 Modificare drept VMG-menținere ASF acordat pt Kalanyos Petru , Herculian nr. 386
146  02/08/2022  Modificare drept VMG-menținere ASF acordat pt Subtire Viorica , Herculian nr. 386 
147  02/08/2022 Incetare drept VMG acordat pt familia numitului Bodor Remus, B Mari nr. 413
148  02/08/2022  Incetare drept VMG acordat pt familia numitei  Bodor Borbala, B Mari nr. 42
149  02/08/2022 Incetare drept VMG acordat pt familia numitei Borzos Vilma Gyongyi, B Mari nr. 44
150  02/08/2022 Incetare drept VMG acordat pt familia numitei Lingurar Anna, Herculian nr. 265
151  02/08/2022 Incetare drept VMG acordat pt familia numitei Bodor Veronika, B Mari nr. 48/O
 152 02/08/2022

Suspendare drept VMG-menținere drept ASF acordat pt 13 familii

 153 03/08/2022 Stabilire drept ASF pt familia numitei Dumitru Eva , A Seacă nr. 106
 154 03/08/2022 Modificarea dreotului ASF acordat pt familia numitei Farkas Magdolna,  A Seacă nr. 364
 155 08/08/2022 Stabilirea a unor măsuri de organizare cu ocazia organizării evenimentului Ziua comunei Bățani 2022.
 156 31/08/2022  Aprobarea listei finală pt acordarea tichete sociale pe suport electronicpentru nou născuti pe baza OUG nr. 113/2022 art. 3 lit a)
 157 01/09/2022 Invitarea Consiliul local la ședință ordinară din luna septembrie 2022
 158 01/09/2022 Stabilirea drept ASF+menținerea drept VMG  acordat pt SAVU ELENA
 159 01/09/2022  Stabilirea dreptului la ASF pentru familia numitului KOMPORALY BALAZS
 160 01/09/2022 Modificarea cuantumului ASF+menținerea drept VMG acordat pentru 10 titulari incepănd cu luna sept 2022
 161 01/09/2022 Incetarea acordarii drept ASF+menținerea drept VMG acordat pt KALANYOS LENUȚA incepănd cu luna sept 2022
162  01/09/2022 Incetarea acordarii drept ASF+menținerea drept VMG acordat pt VEKONY ANA incepănd cu luna sept 2022 
 163 01/09/2022 Incetarea acordarii drept ASF+menținerea drept VMG acordat pt VEKONY ANA-MARIA incepănd cu luna sept 2022
164  01/09/2022  Incetarea acordării dreptului la ASF pt. LINGURAR AURICA incepănd cu luna sept 2022
165  01/09/2022 Acordarea indemnizației de handicap pentru persoana adultă KERESZTES ETELKA incepănd cu luna sept 2022
 166 01/09/2022 Modificarea cuantumului ASF acordat pt GAL JULIA incepănd cu luna sept 2022
167   02/09/2022 Reluare drept VMG mentinere drept ASF pt 10 titular incepănd cu luna septembrie 2022
 168 02/09/2022 Stabilire drept VMG incepănd cu luna sept 2022 pt familia FAZAKAS JULIANNA
 169 02/09/2022 Stabilire drept VMG incepănd cu luna sept 2022 pt persoana singură LINGURAR SAMUIL
 170 02/09/2022 Modificare drept VMG + stabilire ASF pt familia BORZOS ANNA
 171 02/09/2022 Modificare VMG+menținere ASF incepănd cu luna sept 2022  pt familia LINGURAR MARIANA
 172 02/09/2022 Modificare VMG incepănd cu luna sept 2022 pt. familia SANDOR EMESE
 173 02/09/2022 Modificare VMG incepănd cu luna sept 2022 pt familia BUDI CSILLA
174  02/09/2022 Incetare drept VMG+incepănd cu luna sept 2022 pt. familia OTVOS IRINGO
 175 02/09/2022 Incetare drept VMG+ASF incepănd cu luna sept 2022 pt familia BARTOS ILDIKO
 176 02/09/2022 Incetare drept VMG pt persoana singură LINGURAR LACRAMIOARA
 177 05/09/2022  Incetarea acordării dreptului la suplimentul pt energie pt familia Otvos Gizella
 178 07/09/2022  Modificare drept VMG+ASF acordat pt Csiszer Ibolya
179 09/09/2022 Suspendarea CIM pe perioada 10,09,2022-29,07,2024 - concediu pt cresterea copilului -BARABAS ARANKA 
 180 09/09/2022 Aprobarea planului de serviciupt KEKESI KERESZTES KINCSO
181  15/09/2022 Angajarea d-nei BARABAS EMILIA - in funcția de asistent personal lăngă persoana adultă cu handicap grav Barabs Emma
 182 15/09/2022  Constituirea comisiei de disciplinăla niveluri UAT-lor Vărghis și Bățani
 183 19/09/2022 Invitarea consiliului local la sedință extraordinară din 22,09,2022
 184 19/09/2022

Aprobarea planului de serviciu pentru minorii Fitori Anett și Hamar Abel Norbert cu domiciliul in Bățanii Mari nr. 163/C

185 27/09/2022  Aprobarea planului de serviciu pentru minorul Vekony Viorel domiciliat in Herculian nr. 416
186  27/09/2022 Rectificarea bugetului local prin suplimentarea pe trim III/2022 plata recenzorilor la recensămăntul populatiei Cf HG nr. 1156/2022
188  30/09/2022  Aprobarea listei pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou născuți OUG 113/2022
189 03/10/2022 Stabilirea dreptuluii la ASF cu luna oct 2022 pt familia numitei Ruzsa Kinga 
 190 03/10/2022 Stabilirea dreptuluii la ASF cu luna oct 2022 pt familia numitei Ciocio Adam  
191  03/10/2022 Modificarea dreptuluii la ASF cu luna oct 2022 pt familia numitei Subtire Roxana Nicoleta 
 192 03/10/2022 Modificarea dreptuluii la ASF cu luna oct 2022 pt familia numitei Farkas Magdolna
193  03/10/2022 Incetarea dreptuluii la ASF cu luna oct 2022 pt familia numitei Gabor Margit 
 194 04/10/2022 Stabilire dreptuluii la VMG + ASF cu luna oct 2022 pt familia numitului Dragan Laurențiu 
195  04/10/2022 Incetare drept VMG cu luna OCT 2022 acordat pt persoana singură Gecse Ferenc
196  04/10/2022  Incetare drept VMG + ASF cu luna OCT 2022 acordat pt Familia numitului Peto Imre
 197 04/10/2022

Incetare drept VMG+ ASF  cu luna OCT 2022 acordat pt familia numitei Vekony Ioana

 198 04/10/2022 Incetare drept VMG cu luna OCT 2022 acordat pt pfamilia numitului Olah Andras 
199 04/10/2022 Incetare drept VMG cu luna OCT 2022 acordat pt familia numitei Ruzsa Edit 
200 04/10/2022 Modificarea drept VMG acordat pt familia Lingurar Iakab cu luna Oct 2022
201 04/10/2022  Modificarea drept VMG acordat pt familia Bodor Eniko cu luna Oct 2022
 202 04/10/2022 Modificarea drept VMG+ mentinere ASF  acordat pt familia numitei Kalanyos Rodica  cu luna Oct 2022
 203 04/10/2022 Modificarea drept VMG+ mentinere drept ASF  acordat pt familia numitei Csiszer Ibolya  cu luna Oct 2022
204 04/10/2022 Modificarea drept VMG + stabilire drept ASF acordat pt familia numitului Gunea Valentin  cu luna Oct 2022
 205 04/10/2022 Modificarea drept VMG acordat pt familia numitei Kalanyos Lenuta cu luna Oct 2022
206  04/10/2022 Reluare drept VMG acordat pentru familia numitului Borzos Costel cu luna Oct 2022
207 04/10/2022 Reluare drept VMG acordat pt familia numitului Budu Ferencz cu luna Oct 2022
 208 04/10/2022 Incetarea acord[rii indemnizației de handicap stabilit pt Keresztes Etelca - decedat la data 27,09,2022
209 04/10/2022 Acordarea indemnizației de handicap incepănd cu luna oct 2022 pentru Balo-Peto Elza
210  04/10/2022 Acordarea indemnizației de handicap incepănd cu luna oct 2022 pentru Veres Valler
211  05/10/2022 Angajarea d-nei Vinczi Katalin cu data 6,10,2022 ca asistent personal lăngă persoana cu handicap grav Peto Iolanda
212 18/10/2022 Indreptarea erorii materiale din Dispozitia primarului nr. 181/2022
213 18/10/2022  Indreptarea erorii materiale din Dispozitia primarului nr. 211/2022
214 18/10/2022 Indreptarea erorii materiale din Dispozitia primarului nr. 183/2022
215 20/10/2022 Invitarea consiliul local la sedință ordinară din luna oct 2022
216  28/10/2022 Stabilire drept ASF+VMG pentru 11 titular al familiei incepănd cu luna Noiembrie 2022
217 28/10/2022 Incetare drept VMG acordat pentru Fazakas Julianna incepand cu luna noi 2022
218 28/10/2022 Incetare drept VMG +ASF acordat pentru familia numitei Fazakas Julianna incepănd cu luna Noi 2022
219 31/10/2022 Stabilirea dreeptului la ASF incepand cu luna noiembrie 2022 pt familia numitei Dumitru Julianna
220  31/10/2022  Stabilirea dreeptului la ASF incepand cu luna noiembrie 2022 pt familia numitei Savu Rodica Valentina
221 31/10/2022  Modificarea dreptului la ASF acordat pt familia numitului Gunea Daniel
222 31/10/2022 Aprobarea planului de servicii pt copilul Simon Levente
223  31/10/2022  Aprobarea planului de servicii pt copilul Kalanyos Mihaly
224 31/10/2022 Reluare drept VMG suspendat pentru familia numitei Savu Angela Maria incepand cu luna Noi 2022
225 31/10/2022 Modificarea cuantumul VMG ( a componenței familiei) stabilit pentru familia numitei Subtire Virag incepand cu luna Noi 2022
226 31/10/2022 Modificarea cuantumului VMG + ASF stabilit pentru familia numitei Subtire Luminita incepand cu luna Noi 2022
227  02/11/2022 Invitarea Consiliului local la sedință ordinară luna noi 2022
228 03/11/2022  Acordarea indemnizatiei de handicap d-lui Lingurar Ilisie reprezentant legal al minorei cu handicap Lingurar Sidonia Elisa
229 24/11/2022  Stabilire drept ASF pt familia numitului Kalanyos Abel Gyorgy
230 24/11/2022 Stabilire drept ASF pt familia numitei Domokos Zsuzsanna
231 25/11/2022 Stabilire drept VMG pt persoana singura Tamas Gyorgy
232 25/11/2022 Stabilire drept VMG pt persoana singura Csog Maria  
233 25/11/2022 Aprobarea listei pt acordarea tichete sociale pe suport electronic pt nou născuți 
234 25/11/2022 Stabilire drept VMG  + incetare ASF pt familia d-nei Lingurar Maria
235 25/11/2022 Schimbare titular, modificare drept  VMG acordat  pt familia Lingurar Ana
236 25/11/2022 Modificare drept VMG acordat pt familia numitei Balazs Eniko
237 25/11/2022  Modificare drept VMG acordat pt familia numitei Lingurar Ileana
238 25/11/2022 Modificare drept VMG+ASF  acordat pt familia numitului Otvos Elvis
239 28/11/2022 Aprobarea planului de servicii pt copilul Olah Jozsef-Levente
240 29/11/2022 Incetarea acordării indemnizatiei de handicap cu 1 dec 2022
241 29/11/2022 Angajarea d-lui Balo-Peto Imre ca asistent personal langa persoana adultă cu handicap Balo-Peto Elza
242 02/12/2022 Stabilirea perioadei de inventariere și desemnarea comisiei de inventariere pe anul 2022
243 02/12/2022  Acordarea indemnizației de handicap pt. Mate Anna incepand cu luna decembrie 2022
244  05/12/2022 Stabilire drept la ajutor de incalzire a locuinței -cu lemne- pe perioada 1,11,2022-31,03,2023
245  05/12/2022 Stabilire drept la ajutor de incalzire a locuinței -cu gaze naturale- pe perioada 1,11,2022-31,03,2023 
 246 08/12/2022 Desemnarea administratorului și utilizatorii pe accesul și utilizarea -PATRIMVEN
247  19/12/2022 Invitarea Consiliului local la ședință extraortdinară
248  22/12/2022 Incetarea contractului de muncă a d-nei Otvos Melinda
249 22/12/2022 Incetarea acordării indemnizatiei de handicap pt Elekes Dionisie - decedat 
250 26/12/2022 Invitarea Consiliului local la sedință extraordinară 
251 29/12/2022 Stabilire drept VMG Lingurar Anna
252 29/12/2022 Modificare dreot VMG pt. Barabas Hajnal
253 29/12/2022 Modificare drept VMG pt Subtire Adam 
254 29/12/2022 Modificare dreptVMG+stabilire ASF pt. Lingurar Samuil
255 29/12/2022 Modificare drept VMG + stabilire ASF pt. Kalanyos Petru
256 29/12/2022 Modificare drept VMG+ASF pt. Dragan Denisa Laura
257 29/12/2022 Modificare drept VMG+ASF acordat pt Otvos Ilona Renata
258 29/12/2022 Modificare drept VMG+ASF acordat pt Ruzsa Annamaria 
259 29/12/2022 Modificare drept VMG+mentinere ASF acordat pt Savu Maria
260 29/12/2022 Modificare drept VMG+mentinere  ASF acordat pt Veres Hajnal Melinda
261 29/12/2022 Modificare drept VMG acordat pt Subtire Zoltan
262 29/12/2022 Recuperare ajutor de incalzire necuvenite
263 29/12/2022

Acordare tichete sociale pe suport electronic pt nou născuți cf. art. 3 lit.a

264 29/12/2022 Incetarea acordarii drept VMG + Asf pt. 10 familii
265 29/12/2022 Incetarea acordarii drept ASF pt. Gall Irma 
266  29/12/2022 Incetarea acordarii drept ASF pt.Benko Monika
267 29/12/2022 Modificarea drept ASF acordat pt. Savu Margareta
268 29/12/2022 Modificarea drept ASF acordat pt Gall Imola Maria
269 29/12/2022 Stabilire  drept ASF  pt Andor Tibor Janos
270 29/12/2022  Stablire drept ASF pt Budi Daniel
271 30/12/2022 Acordarea ajutorului de incalzire a locuintei cu lemne de foc pe perioada 1 dec2022- 31 mart 2023
   2023  
 1 04/01/2023 Acoperirea definitivă a deficitului bugetar sectiunea de dezvoltare 2022 din excedentul anilor precedenti
2 04/01/2023 Incetarea acordării indemnizatiei de handicap acordat pt Konsza Samuil (decedat )
3 05/01/2023 Acordarea indemnizatiei de handicap pt Tokos Viktoria incepand cu luna Ian 2023
4 05/01/2023  Acordarea indemnizatiei de handicap pt Gecse Andrei incepand cu luna Ian 2023
5 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copii Kalanyos Paulina, Kalanyos Rozalia, Kalanyos Sandor Valentin
6 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copilul Otvos Marta Elena   
7 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copii Gunea Paul, Gunea Viorel
8 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copii Ferdelas Bianca Gabriela , Ferdelas Manuel
9 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copilului Dima Julianna 
10 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copilului Antal Szabolcs 
11 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copilului Kalanyos Mihaly
12 12/01/2023 Aprobarea planului de servicii pt copilului Tincu Lenuta Antonia
13 16/01/2023 Invitarea consiliului local la sedință ordinară 
14 16/01/2023 Stabilirea indemnizatiei lunară pt primar
15 16/01/2023 Stabilirea indemnizatiei lunară pt viceprimar
16 16/01/2023 Stabilirea salariilor de bază pt asistenti socioaliangajat langa o persoană cu handicap grav incepand cu luna ianuarie 2023
17 18/01/2023 Constituirea ULS - la nivelul UAT comuna Bățani
 18 31/01/2023 Stabilire salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului pe anul 2023 incepand cu luna ianuarie 2023
 19 31/01/2023 Stabilire drept ASF pentru familia numitei Kalanyos Nikoleta
20 31/01/2023  Stabilire drept ASF pentru familia numitei  Dumitru Julianna
21  01/02/2023 Aprobarea listei pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou născuți
22 01/02/2023 Stabilire drept VMG+ASF pentru familia numitei Kalanyos Adelina 
23  01/02/2023 Stabilire drept VMG pentru familia numitei Kalanyos Hajnal
24 01/02/2023 Stabilire drept VMG pentru familia numitei Vșkony Anna 
25 01/02/2023 Modificare drept VMG acordat pentru familia numitei Lingurar Magdalena
26 01/02/2023 Incetare drept VMG+ASF  acordat pentru familia numitei Savu Daniela 
27  01/02/2023 Incetare drept VMG acordat  pentru familia numitei Balazs Eniko 
28 06/02/2023 Stabilire drept la indemnizația de incalzire a locuintei pe perioada 1,01,2023-31,03,2023
 29 06/02/2023 Incetarea acordării dreptului la indemnizația de incalzire a locuintei incepănd cu luna ianuarie 2023 pt Molnar Jozsef - decedat
30 06/02/2023  Incetarea acordării dreptului la suplimentul  de energie pt Molnar Jozsef -decedat
31  06/02/2023 Recuperarea sumei 1620- ajutor de incalzire a locuintei acordat pt. Fodor Szilvia
32  09/02/2023 Aprobarea planului de serviciu pt copil Olah Jozsef Attila
33 21/02/2023 Invitarea Consiliului local la sedință ordinară luna febr 2023
34 01/03/2023 Acordarea indemnizatiei de handicap pt Barabas Irma 
35 02/03/2023 Modificarea cuantumului   drept la ASF +menținere VMG acordat pt. Boros Mirela
36 02/03/2023 Stabilire drept ASF +menținere drept VMG pt. Sandor Emese
37 02/03/2023  Stabilire drept ASF +menținere drept VMG pt. Andor Iringo
38 02/03/2023 Stabilire drept VMG pentru persoana singură Bodor Jozsef
39 02/03/2023 Stabilire drept VMG pt familia num.Otvos Eva
40 02/03/2023 Incetare drept VMG acordat pt. Kalanyos Irma
41  02/03/2023 Incetare drept VMG+ASF acordat pt. Olariu Kinga
42 02/03/2023 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt. Lakatos Cristina
43 02/03/2023  Modificarea drept VMG+ASF acordat pt.Otvos Anetta
44 02/03/2023 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt. Lakatos Annamaria
45 02/03/2023 Modificarea drept VMG și stabilire drept ASF pt. Kalanyos Samuel
46 02/03/2023 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt. Kalanyos Rodica
47 02/03/2023  Modificarea drept VMG și stabilire drept ASF pt. Vekony Anna Maria
48 02/03/2023 Modificarea drept VMG și menținere drept ASF pt. Otvos Hajnal
49  02/03/2023 Modificarea drept VMG și incetare drept ASF pt. Kalanyos Andrei
50 03/03/2023 Invitarea Consiliul local la sedintă extraordinară martie 2023
51  03/03/2023 Suspendare drept VMG pt 10 familii și menținerea drept ASF la 6 familii pentru care se suspenda dreptul la VMG
52 08/03/2023 Incetare acordării drept VMG stabilit decedat persoana singură
53 08/03/2023 Stabilire drept la incalzirea locuintei și la suplimentul de energie pt Peto Adel 
54 08/03/2023 Incetare drept VMG+ASF acordat pt. Lakatos Petru
55 16/03/2023 Aprobarea planului de serviciu pt copii BUdi Boglarka și Budi Kinga 
 56 17/03/2023 Invitarea Consiliului local la ședintă ordinară pt 23,03,2023
57  21/03/2023 Desemnarea comisiei de receptie la terminarea lucrării -Scoala Herculian
 58 21/03/2023 Aprobarea listei pt acordarea tichete sociale pe suport electronic pt nou născuți 
59 21/03/2023 Incetarea acordării indemnizației de handicap pt Gecse Andrei
60 03/04/2023 Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitei Gabor Margit
61 03/04/2023  Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitei Dumitru Julianna
62 03/04/2023 Modificarea dreptului la ASF pt familia numitei Kalanyos Lenuta
63 03/04/2023 Modificarea dreptului la ASF pt familia numitei Graurus Florina  
64 04/04/2023 Stabilirea drept VMG pt familia numitului Lingurar Valentin 
65 04/04/2023  Stabilirea drept VMG pt familia numitului Lingurar Florin 
66 04/04/2023 Stabilirea drept VMG -+ menținirea drept ASF pt familia numitei Gal Julianna
67 04/04/2023 Modificarea drept VMG+ASF acordat pt 10 familii 
68 04/04/2023 Suspendarea acordării dreptului VMG la 18 familii și menținerea ASF la 5 familii
69 04/04/2023 Reluarea acordării dreptului la VMG la 6 familii + menținerea dreptului la ASF la 3 familii
70 04/04/2023 Incetarea acordării dreptului la VMG + ASF pt familia numitei Petki Konsza Zsuzsanna
71 04/04/2023   Incetarea acordării dreptului la VMG  pentru familia numitei Bodor Monika 
72  04/04/2023  Incetarea acordării dreptului la VMG  pentru familia numitei Kozak Viola 
73 04/04/2023  Incetarea acordării dreptului la VMG  pentru familia numitei Bodor Aranka 
74 04/04/2023 Stabilire drept VMG+ASF pt familia numitei Szasz Nika Imola 
75 04/04/2023 Incetarea acordării suplimentului la energie pt consumul de combistibil silozsau petrolier acordat pt familia numitei Olariu Kinga 
76 12/04/2023 Desemnarea comisiei de concurs și soluționarea contestațiilor și secretarul a cele dou comisii la concursul de ocuparea a funcției publică consilier
77 13/04/2023 Incetarea acordării suplimentului la energie pt consumul de combistibil silozsau petrolier acordat pt familia numitei Kalanyos Irma
78 21/04/2023 Invitarea consiliului local la ședință ordinară din luna Aprilie 2023
79 24/04/2023 Stabilirea cuantumului indemnizației lunară a primarului comunei Bățani
80 24/04/2023 Stabilirea cuantumului indemnizației lunară a vuceprimarului comunei Bățani 
81 24/04/2023 Aprobarea Regulamentului privind acordarea vocherelor de vacanta pentru ersonalul din aparatul de specialitate a primarului
82 27/04/2023 Stabilirea a unor măsuri referitoare la salariul de bază al secretarului general al comunei 
83 27/04/2023 Stabilirea salariilor de bază pt personalul aparținănd familiei ocupațională de funcții bugetare Administrație 
84 02/05/2023 Desemnariea comisiei de recepție partială la terminarea unor lucrări - apă canal-
85 02/05/2023 Stabilirea drept ASF pt familia numitului Rozsa Jeno
86 02/05/2023  Stabilirea drept ASF pt familia numitului Kalanyos Andrei 
87 02/05/2023 Incetarea drept ASF acordat pt familia numitei Budi Gizella
88 02/05/2023  Stabilirea drept ASF pt familia numitei Vekony Ana
89 02/05/2023 Acordarea indemnizatiei de handicap pt Balo Peto Emeric 
90 02/05/2023  Acordarea indemnizatiei de handicap pt Kolumban Jeno 
91  03/05/2023 Reluarea acordării drept VMG pentru 12 titilari de drept 
92 03/05/2023 Incetarea acordării drept VMG pt familia numitului Bartha Levente 
93 03/05/2023 Constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor aferente Modernizarea DC 45
94 05/05/2023 Incetarea acordării drept ASF pt familia numitei Lingurar Magdalena 
95 05/05/2023 Incetarea acordării drept ASF pt familia numitei Kenyeres Judit
96 05/05/2023 Incetarea acordării drept ASF pt familia numitei Szavuly Doina 
 97 09/05/2023 Incetarea acordării indemnizației de handicap pt. Istvan Magdalena 
98 11/05/2023 Aprobarea planului de serviciu pentru copii Budi Izsak Attila și Budi Melinda 
99 11/05/2023 Invitarea Consiliului local la sedința ordinară lun mai 2023
100 19/05/2023 Incadrarea in funcția de asistent personal a d-lui Herman Sandor lăngă persoanei cu handicap Hermany Terezia
101 23/05/2023 Constituirea comisiei de recepția parțială a lucrărilor de modernizare  DC 44
102 23/05/2023 Aprobarea listei pt acordarea tichete sociale pe suport electronic pt nou născuți 
103 23/05/2023 Invitarea Consiliul local la ședință extraordinară din luna Mai 2023
104 30/05/2023 Rectificarea actului de căsătorie nr. 3/1984
105  31/05/2023 Nominalizarea persoanelor cu atributii de urmărirea respectării disciplinei in domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții 
106 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Kalanyos Vilma 
107 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei  Otvos Csilla  
108 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Otvos Iren a
109 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Otvos Julianna
110 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Subtire Monika 
111 31/05/2023 Incetarea acordării dreptului ASF pt familia numitei Ruzsa Kinga 
112 31/05/2023 Modificarea cuantumul dreptului la ASF acordat pentru 17 familii
113 31/05/2023 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia numitei Kovacs Emese
114 31/05/2023 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia numitei Savu Rodica Valentina 
115 31/05/2023 Modificarea dreptului la ASF acordat pentru familia numitei Tincu Ilona
116 01/06/2023 Stabilire drept VMG+ASF pt familia numitei Mokan Orsolya 
117 01/06/2023  Stabilire drept VMG  pt familia numitei Bodor Borbala
118 01/06/2023 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia numitei Lingurar Rodica
119  01/06/2023 Modificarea dreptului la VMG acordat pentru familia numitei Lingurar Loredana
120 01/06/2023 Modificarea dreptului la VMG + stabilire ASF pentru familia numitului Kalanyos Vasile  
121 01/06/2023 Modificarea dreptului la VMG + menținere ASF  pentru familia numitei Subtire Lucia 
122 01/06/2023 Reluare drept VMG + menținere ASF comun 
123 07/06/2023 Incetarea acordării dreptului la susplimentul de incalzire acordat pentru familia numitului Bartha Levente 
124 09/06/2023 Aprobarea acordării indemnizatiei de handicap pt. Gyori Rozalia 
125 09/06/2023 Aprobarea acordării indemnizatiei de handicap pt.Gecse Tamara
126 09/06/2023  Aprobarea listei suplimentară in vederea distribuirii produselor de alimente Lot 1 Tranșa 6 in cadrul POAD 
127 20/06/2023 Invitarea consiliului local la ședință ordinară luna iunie 2023
128 20/06/2023 Aprobarea listei finală privind acordarea tichete sociale pe suport electronic pt nou născuți 
129 27/06/2023

Incetarea CIM - al doamnei Szep Gizella - asistent personal

130 27/06/2023 Acordarea indemnizatiei de handicap pt. Pap Matild 
131 28/06/2023 Stabilirea drept VMG pt o persoana singură
132 28/06/2023  Stabilire drept VMG pt familia numitei Gabor Anita-Ilona 
133 28/06/2023  Stabilire drept VMG pt familia numitului Kozak Gyorgy
134 28/06/2023 Stabilire drept VMG + ASF pt familia numitei Boros Diana
135 28/06/2023 Incetarea acordării drept VMG +ASF  pt familia numitei Kalanyos Adelina
136 28/06/2023 Stabilire drept VMG + ASF pt familia numitului Dragan Laurentiu 
137 28/06/2023 Reluare drept VMG + menținere ASF  pt familia numitei Andor Iringo
138 28/06/2023 Modificare drept VMG pt familia numitei Lingurar Maria
139 28/06/2023 Modificare drept VMG pt familia numitei Lakatos Annamaria 
140  28/06/2023 Modificare drept VMG si schimbarea titularului pt familia numitei Balo Bela - decedat 
141 28/06/2023 Modificare drept VMG + stabilire drept ASF  pt familia numitului Varga Claudiu - Alexandru
142 28/06/2023 Modificare drept VMG pt familia numitei Subtire Katalin 
143 28/06/2023 Modificare drept VMG + ASF  pt familia numitului Varga Adam 
144 28/06/2023 Stabilire drept VMG pt o persoană singură 
145 30/06/2023 Stabilire drept ASF pt familia numitei Ferdolian Cornelia 
146  30/06/2023 tabilire drept ASF pt familia numitei Fabian Rena 
147 30/06/2023 Modificarea bugetului local aprobat pentru anul 2023
148 06/07/2023 Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei pt Herman Elena
149 06/07/2023 Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei pt Veres Victoria 
150 06/07/2023 Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei pt Kusztos Terezia
151 18/07/2023 Aprobarea listei finală pentru acordarea tichete socială pe suport electronic pt nou născuți
152 18/07/2023 Aprobarea acordării indemnizației de handicap pt. Vinczi Ana
153 20/07/2023 Incetarea acordării indemnizatiei de handicap pentru Veres Matyas minor 
154 21/07/2023 Invitarea consiliului local la ședință ordinară din luna iulie 2023 
155 02/08/2023 Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitei Szilagyi Morvinka - Katalin 
156 02/08/2023 Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitului Boer Andras Attila  
157 02/08/2023 Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitei Lakatos Annamaria
158 02/08/2023 Stabilirea dreptului la ASF pt familia numitei Ion Roxana
159 02/08/2023 Modificarea dreptului la ASF pt familia numitei Kalanyos Monica 
160 02/08/2023 Modificarea dreptului la ASF pt familia numitei Lingurar Alina 
161 02/08/2023 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pt familia Drăgan Laurențiu 
162 02/08/2023 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pt familia numitei Balazs Eniko 
163 02/08/2023 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pt familia numitei Otvos Maria
164 02/08/2023 Stabilirea dreptului la VMG+ASF pt familia nimitei Kalanyos Adelina 
165 02/08/2023 Modificarea dreptului la VMG  pt familia Subțire Virag 
166 02/08/2023 Modificarea dreptului la VMG+ASF pt familia numitului Klanyos Remus 
167 02/08/2023 Modificarea dreptului la VMG+ASF pt familia numitei Barabas Hajnal 
168 02/08/2023 Modificarea dreptului la VMG+ menținerea ASF pt familia numitului Gunea Daniel
169 02/08/2023 Incetarea acordării drept VMG pentru o persoană singură
170 02/08/2023 Incetarea acordării drept VMG pt o persoană singură 
171 02/08/2023 Incetarea acordării drept VMG pt o persoană singură  
172 02/08/2023 Incetarea acordării drept VMG pt familia numitei Vasy Leona 
173 02/08/2023 Incetarea acordării drept VMG pt familia numitei Olah Erzsebet 
174 02/08/2023 Suspendarea acordării dreptului VMG pt 46 beneficiar si menținerea drept ASF pt 17 beneficiar 
175 07/08/2023 Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei stabilit  pt Lingurar Florica 
176 07/08/2023 Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei stabilit  pt  Balo Sandor 
177  07/08/2023  Incetarea acordării suplimentului de incalzire a locuintei stabilit  pt Vasy Leona
178 08/08/2023 Stabilirea a unor măsuri organizatorice cu ocazia organizarii ziua Bățanului 
179 11/08/2023 Desemnarea d-soarei Bardocz Emilia ca reprezentant legal al autorității tutelară care să asiste pe d-na Veres Rozalia - persoană văsrtnice la incheierea a unui contract de intreținere 
180 17/08/2023 Aprobarea planului de servicii pt copii Fitori Alset și Hamar Abel Norbert
181 18/08/2023 Aprobarea listei finală pt acordarea tichete sociale pe suport electronic pt nou născuti
182 20/08/2023 Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna aug 2023
183 31/08/2023 Incetarea acordării drept indemnizatie de handicap pt Bardocz Maria decedat 
184 31/08/2023 Stabilire drept VMG + ASF pentru familia numitei Kalanyos Raluca 
185 31/08/2023 Stabilire drept VMG + ASF pentru familia numitei Olariu Kinga  
186 31/08/2023 Modificare drept VMG acordat pentru familia numitei Subtire Katalin 
187 31/08/2023 Modificare drept VMG acordat pentru familia numitei Subtire Virag 
188 31/08/2023 Modificare drept VMG + menținere ASF  acordat pentru familia numitei Lingurar Ileana-Mihaela
189 31/08/2023 Suspendare drept VMG acordat pentru familia numitei Varga Margit
190 31/08/2023 Suspendare drept VMG acordat pentru familia numitei Lingurar Ileana
191  31/08/2023 Reluare drept VMG + menținere ASF  acordat pentru 18 familii
192 31/08/2023 Incetare drept VMG + ASF acordat pentru familia numitei Budi Annamaria 
193 31/08/2023 Incetare drept VMG  acordat pentru familia numitei Savu Mihaela 
194 31/08/2023 Rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2023
 195 15/09/2023  Invitarea Consiliului local la ședință ordinară din luna septembrie 2023
196  04/10/2023  Modificarea drept ASF -acordat pt fam. KE
197  04/10/2023   Modificarea drept ASF -acordat pt fam. KE
198 05/10/2023 Stabilire drept ASF+VMG pt fam. BR
199 05/10/2023  Stabilire VMG pt persoana singură BC
200  05/10/2023 Stabilire drept VMG pt familia BLC
201 05/10/2023 Stabilire drept VMG-menținere drept ASF  pt fam. BGY
202 05/10/2023 Stabilire drept VMG - modificare drept ASF pt fam. ATJ
203 05/10/2023 Modificare drept VMG acordat pt SL
204 05/10/2023 Modificare drept VMG+ASF pt fam. KMB
205 05/10/2023 Modificare drept VMG+ASF acordat pt fam KS
206 05/10/2023 Reluare drept VMG+ menținere ASF pt  29 familii
207 05/10/2023 Incetarea acordării drept VMG - acordat pt familia CSM
208 05/10/2023  Incetarea acordării drept VMG - acordat pt familia CSA
209 09/10/2023 Stabilirea salariilor de baza pe baza HG 900/2023 pentru asistenti personal langa o persoana cu hangicap grav
210 13/10/2023 Incetarea CM - prin demisie a d-lui Majlat Tibor incepănd cu 15 septembrie 2023
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language